Reklama

SES: Satelit naďalej kraľuje príjmu digitálnej televízie

Podľa aktuálnych výsledkov prieskumu SES Satelitný monitor 2014 spoločnosti SES, prevádzkovateľa flotily satelitov ASTRA, si satelitná televízia stále udržuje dominantné postavenie v regióne CEE* ako vedúca platforma pre príjem digitálnej televízie do domácností.

Najväčší podiel až 43% domácností v regióne CEE* v uplynulom roku prijímalo digitálnu TV cez satelit (káblové pripojenie využívalo 28%, terestriálny príjem 22% a 7% prostredníctvom IPTV). Pričom vysielanie v HD zaznamenáva na satelitnej platforme neustály rast, keď až 49% zo všetkých satelitných domácností v regióne pozerá TV programy v HD kvalite. V porovnaní z predchádzajúcim rokom sa zvýšil počet satelitných HD domácností o 12,8% na 6,35 milióna.
Pokračovanie nižšie:

Tohtoročné výsledky SES Satelitného monitoru a prieskumu trhu znovu poukazujú, že SES je významným hráčom a dôležitou platformou v oblasti prenosu televízneho a kvalitného video obsahu,“ hovorí Ferdinand Kayser, obchodný riaditeľ spoločnosti SES. „Silný rast je priamym výsledkom našich významných investícií do nových satelitov a to najmä na dôležitých a dynamických rozvíjajúcich sa trhoch.

Keď sa pozrieme na mieru digitalizácie pri jednotlivých formách príjmu TV vysielania, satelitná ako aj IPTV platforma sú plne digitalizované, pri káblovej televízii tvorí podiel digitálnych domácností 50%, v rámci terestriálneho príjmu je 82% digitálnych, čo vyplýva najmä z postupujúceho procesu digitalizácie televízneho príjmu v tomto regióne.

V oblasti foriem televízneho príjmu v regióne CEE* zaznamenali zmeny všetky platformy – satelitný príjem TV mierne vzrástol na 12,97 milióna domácností (2012: 12,94 milióna), káblové TV mierne klesli na 16,45 milióna domácností (2012: 17,10 milióna), domácnosti s terestriálnym príjmom takisto mierne klesli na 8,12 milióna (2012: 8,85 milióna) a IPTV platformu využívali 2 milióny domácností (2012: 1,63 milióna). Čo sa týka príjmu TV cez satelit v roku 2013 až 94% domácností (12,13 milióna) využívalo DTH služby (satelitné vysielanie priamo do domácností). Zvyšných 6% domácností so satelitným príjmom TV využívalo tzv. SMATV riešenia (satelitný príjem prostredníctvom spoločných anténnych systémov).

Dosah satelitov SES v regióne strednej a východnej Európy*
47% (6,07 milióna) satelitných domácností prijíma v rôznych formách TV programy prostredníctvom satelitov SES. V porovnaní s rokom 2012 ide o 5% nárast. Dosah satelitov SES na hlavných orbitálnych pozíciách v regióne CEE je nasledovný – z orbitálnej pozície 23.5°E prijíma TV signál 6,54 milióna domácností, z orbitálnej pozície 19,2°E prijíma TV signál 19,63 milióna domácností a z orbitálnej pozície 31,5°E prijíma TV signál 3,44 milióna domácností.

*Región strednej a východnej Európy zahŕňa v rámci SES Satelitného monitora tieto krajiny – Poľsko, Českú republiku, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bosnu, Srbsko, Rumunsko a Bulharsko.

(SES)

Mohlo by vás ešte zaujímať