Reklama

Predseda TÚ SR bude dočasným štatutárom regulačného úradu

Predseda národnej rady písomne poveril Ladislava Mikuša, predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR), aby od 1.1.2014 dočasne vykonával funkciu štatutárneho orgánu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačného úradu). Predseda TÚ SR s poverením súhlasil, čo bol zákonný predpoklad poverenia. Dočasné vykonávanie funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu a jeho funkčné obdobie zanikne najneskôr dňom vzniku funkcie prvého predsedu regulačného úradu.
Pokračovanie nižšie:

Predseda regulačného úradu je štatutárnym orgánom regulačného úradu, riadi ho a zodpovedá za jeho činnosť. Predsedu regulačného úradu volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky. Podľa zákona najneskôr do 15. januára 2014 vláda predloží návrh na prvú voľbu predsedu regulačného úradu národnej rade. Ak k 1. januáru 2014 nie je zvolený predseda regulačného úradu, funkciu predsedu regulačného úradu podľa zákona vykonáva od 1. januára 2014 do dňa uvedeného v oznámení o zvolení prvého predsedu regulačného úradu štátny zamestnanec písomne poverený predsedom národnej rady dočasným vykonávaním funkcie štatutárneho orgánu regulačného úradu.

TIP: Telekomunikačný úrad a Poštový regulačný úrad sa zlúčia, vznikne Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Regulačný úrad, ktorý nadviaže na doterajšiu činnosť a dlhoročné skúsenosti TÚ SR a Poštového regulačného úradu, bude orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb.

(TÚ SR)

Mohlo by vás ešte zaujímať