Reklama

Po desiatich rokoch prestane vychádzať Vestník TÚ SR

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) oznamuje, že po desiatich rokoch prestane vychádzať Vestník TÚ SR. Po celú dobu bol šéfredaktorom vestníka tlačový hovorca TÚ SR. Redakčné, administratívne a distribučné práce spojené s jeho vydávaním zabezpečovala externá organizácia. Posledné číslo vyjde v priebehu decembra. Od roku 2014 bude namiesto neho vychádzať Vestník Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Informácie o spôsobe vydávania poskytne regulačný úrad prostredníctvom svojej internetovej stránky.
Pokračovanie nižšie:

Vestník TÚ SR vychádzal podľa potreby, v priemere sedem krát ročne. Obsahom boli rozhodnutia TÚ SR, všeobecne záväzné právne predpisy a informácie, ktoré prispejú k otvorenému a funkčne konkurenčnému trhu. TÚ SR vo vestníku napr. zverejňoval výzvy na predloženie ponúk do výberového konania na vybrané frekvencie, číslovací plán a jeho zmeny, určenie operátora za významný podnik, referenčné ponuky významného podniku, metódy kalkulácie nákladov, oznámenia o uzavretí zmluvy o prepojení sietí a pod.

(TÚ SR)

Mohlo by vás ešte zaujímať