Reklama

České Rádiokomunikácie sa podieľajú na unikátnom vedeckom experimente

Budova Žižkovského televízneho vysielača v Prahe sa spolu s ďalšími svetovými výškovými budovami zapojila do unikátneho projektu Inštitútu des Sciences de la Terre (Inštitút vied o Zemi) z francúzskeho Grenoblu. Informovali o tom dnes České Rádiokomunikácie. Cieľom výskumu je vyvinutie systému, ktorý bude schopný monitorovať zmeny v konštrukciách stavieb bez nutnosti prítomnosti statika. České Rádiokomunikácie podporili projekt a sprístupnili priestory vysielača pre všetky potrebné merania.

Žižkovský vysielač má svoje naj – je najvyššou stavbou a najvyššou vyhliadkovou plošinou v Českej republike. Pre nás má ale tiež jedno naj – je naším najvyťaženejším televíznym vysielačom a teda veľmi strategickou stavbou pre celú republiku. Účasť na tomto unikátnom svetovom výskume pre nás tak nebola len zaujímavou skúsenosťou, ale aj samozrejmosťou,“ hovorí Jiří Grund, manažér pre marketingovú komunikáciu a vonkajšie vzťahy Českých Rádiokomunikácií.
Pokračovanie nižšie:

Jedným z dôvodov vzniku tohto náročného a rozsiahleho projektu je nárast neustále vyšších a konštrukčne zložitejších budov, u ktorých z dôvodu mnohých faktorov rastie aj riziko narušenia ich statiky. Odborníci z Inštitútu des Sciences de la Terre sa pod vedením jedného z popredných vedcov v odbore, Philippa Gueguena, venujú vývoju systémov, ktoré budú môcť monitorovať aktuálny stav budovy automaticky a hlavne komplexne.

Experimentálna časť bádania týkajúca sa merania prirodzeného chvenia výškových budov, sa teraz na niekoľko mesiacov presúva do Prahy. V spolupráci s tímom vedcov a študentov Karlovej Univerzity vykonal v piatok minulý týždeň Philippe Gueguen experiment priamo na 216 metrov vysokom Žižkovskom vysielači. Vďaka ústretovosti Českých Rádiokomunikácií mohlo meranie prebehnúť aj v najvyšších poschodiach vysielača, kam je bežným návštevníkom vstup zakázaný.

Unikátna matematická metóda dokáže stanoviť vlastnú frekvenciu budovy a jej koeficient útlmu. Cieľom týchto meraní nie je posúdiť statiku budovy, ale získať nové dáta, s ktorými budú neskôr pracovať vedci a študenti v ČR i vo Francúzsku, a s ich pomocou budú ďalej spresňovať početné metódy vedúce k pochopeniu správania podobných stavieb. Tento projekt je zároveň prvým krokom v česko-francúzskej akademickej spolupráci.

Zizkov_cra_test1

(TS ČRa)

Mohlo by vás ešte zaujímať