Reklama

ANTIK žaluje vysielaciu radu: Rozhodnutie bez zákonného podkladu

Najväčší regionálny poskytovateľ telekomunikačných služieb v závere októbra žalobou napadol na Krajskom súde v Košiciach rozhodnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu. Rada v rozhodnutí zo dňa 8.10.2013 udelila napomenutie spoločnosti ANTIK Telecom, že má nedostatočne licenčne pokryté poskytovanie služby prenosu živého televízneho vysielania cez internet majiteľom zariadenia SmartTVBox. RVR sa tak rozhodla na základe svojvoľnej úvahy bez opory v právnom poriadku Slovenskej republiky a Európskej únie a navyše v rozpore so stanoviskom Telekomunikačného úradu SR, na ktorý sa sama vo veci obrátila. Antik teda požiadal súd, aby vrátil celú vec Rade na opätovné prerokovanie.

Zákon o vysielaní a retransmisii neupravuje retransmisiu prostredníctvom IPTV a ani retransmisiu prostredníctvom internetu,“ konštatuje Vlastimil Lakatoš, IPTV produktový manažér ANTIK Telecom, „Ani to však RVR nezabránilo skonštatovať, že televízne služby poskytované žalobcom prostredníctvom SmartTVboxu nie sú „retransmisiou prostredníctvom IPTV“ ale sú „retransmisiou prostredníctvom internetu“. Svoj názor RVR odôvodnila článkom nájdeným na internete, pričom bez zdôvodnenia nevzala do úvahy iný názor, ktorý Rade poskytol v danej veci Telekomunikačný úrad SR. Sama Rada pritom v rozhodnutí konštatuje, že pojem IPTV (Internet Protocol TV) nie je v zákone o vysielaní a retransmisii (a ani v inej všeobecnezáväznej právnej norme) definovaný. „Stali sme sa tak obeťou stavu, keď platforma IPTV nie je štandardizovaná, hoci je úplne akceptovaná všetkými orgánmi (vrátane žalovaného, ktorý v minulosti práve na IPTV licenciu vydal).
Pokračovanie nižšie:

Okrem právnej roviny má spor aj rovinu technickú,“ vysvetľuje ďalej Lakatoš. „Na základe článku z internetu v rozpore so stanoviskom TÚSR Rada dospela k názoru, že IPTV sa od retransmisie cez internet líši tým, že v prípade IPTV sa k prevádzke nevyžaduje internet. Poskytovanie služby SmartTV boxu je poskytovaním služby prostredníctvom IPTV (Internet Protocol TV), pretože aj služba poskytovaná prostredníctvom SmartTV boxu a aj retransmisia prostredníctvom IPTV (Internet Protocol TV) sa poskytuje na základe rovnakého technologického riešenia; prostredníctvom toho istého protokolu; kódovanie je realizované tým istým kodekom; kryptovanie je realizované tými istými šifrovacími kľúčmi; poskytuje sa prostredníctvom rovnakých zariadení; dáta sú šírené z tej istej vysielacej stanice; dáta sú šírené na rovnakom území, tj území Slovenskej republiky (čo uznal aj žalovaný) a obe sú šírené iba v uzavretej skupine užívateľov, tj. registrovaných zákazníkov žalobcu s uzavretou zmluvou o pripojení.

Služba SmartTVBox umožňuje klientom sledovať živé televízne vysielanie bez mesačných poplatkov, archív vybraných kanálov, internet na televíznej obrazovke, viaceré slovenské interaktívne portály,
službu nahrávania, mediálny prehrávač a ďalšie s pomocou jednoduchého set-top boxu, len so základným internetovým pripojením s priemernou rýchlosťou aspoň 2mbps. Okrem sporu s Radou pre vysielanie a retransmisiu Antik už na súde dosiahol odblokovanie SmartTVBoxu v sieti UPC na základe predbežného opatrenia. Zároveň, Telekomunikačný úrad SR sa vyhlásil v podobnom spore za nepríslušného a zamietol žiadosť UPC o náhradu trov konania.

Mohlo by vás ešte zaujímať