Reklama

Začína v poradí už tretí ročník súťaže ASTRA Talent

So začiatkom školského roka prichádza aj tretí ročník súťaže ASTRA Talent. Tento rok je súťaž organizovaná spoločnosťou SES (NYSE Euronext Paris a Luxembourg Stock Exchange: SESG) na Slovensku, v Českej Republike, Poľsku, Maďarsku Rumunsku, Bulharsku, Srbsku, Chorvátsku a Slovinsku – čo predstavuje tiež zapojenie zatiaľ najväčšieho počtu krajín. Deti vo veku od 8 do 15 rokov majú nakresliť svoju predstavu, ako satelity pomáhajú ľuďom. Za každý obrázok zapojený do súťaže prispeje ASTRA sumou 1 EUR organizácii Lekári bez hraníc a podporí tým jej aktivity po celom svete.

Talentová súťaž trvá od 2. septembra do 31. októbra 2013. Následne odborná porota pod záštitou Slovenskej národnej galérie vyberie 12 výtvarných diel, ktoré budú ocenené hodnotnými cenami.

Výtvarné diela je možné do súťaže prihlásiť prostredníctvom stránky www.astratalent.eu, kde bude prebiehať aj verejné hlasovanie, ktoré bude spustené 15. októbra 2013. 6 detí, ktorých obrázky budú mať najväčší počet hlasov, budú takisto ocenené.
Pokračovanie nižšie:

Je takmer nepredstaviteľné žiť aspoň jeden deň bez satelitov. Sú nenahraditeľné, pokiaľ ide o televízne vysielanie v tej najvyššej kvalite, využívajú sa takisto pri poskytovaní internetu a iných dátových prenosov na vzdialené miesta, a tiež na lodiach a v lietadlách. Zabezpečujú navigáciu a sú nevyhnutné pri predpovedi počasia, v oblasti kartografie, pri výskume životného prostredia či vedy vo všeobecnosti. Už sa nevieme dočkať, ako sa deti so svojou predstavivosťou popasujú s tohtoročnou úlohou, avšak na základe skúseností z predchádzajúcich ročníkov môžeme očakávať skvelé výsledky,“ hovorí Barbara Uzunowa-Drymer, riaditeľka marketingu v spoločnosti SES pre región strednej a východnej Európy.

Každý obrázok zapojený do súťaže znamená 1 euro pre organizáciu Lekári bez hraníc. V minulosti boli oslovené stovky škôl, aby sa zapojili do súťaže a odozva bola skutočne veľmi dobrá. Keďže tento rok je do projektu zapojených viac krajín, očakávame aj väčší počet detských súťažných diel.

Organizácia Lekári bez hraníc pomáha ľuďom v ohrození vrátane podvyživených detí vo viac ako 70 krajinách po celom svete. Sme vďační za podporu spoločnosti SES a tiež za výtvarné diela detských umelcov, ktorí svojou kreativitou prispejú na dobrú vec,“ hovorí Pavel Gruber, predstaviteľ organizácie Lekári bez hraníc.

(Grayling Slovakia)

Viac informácií o súťaži ako aj pravidlá súťaže nájdete na stránke www.astratalent.eu.

Mohlo by vás ešte zaujímať