Reklama

Stanovisko Antiku k dnešnej tlačovej správe od UPC ohľadom blokovania Smart TV Boxu

Košická spoločnosť Antik Telecom reaguje na dnešnú tlačovú správu: TÚ SR zamietol návrh operátora ANTIK Telecom proti spoločnosti UPC, ktorú dnes zverejnila spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA.

Stanovisko za Antik Telecom poskytol Vlastimil Lakatoš, IPTV manažér.

Telekomunikačný úrad SR neuviedol, že UPC konalo zákonne. Z prvostupňového rozhodnutia, voči ktorému je možné podať odvolanie vyplýva, že Telekomunikačný úrad SR dospel k názoru, že z návrhu našej spoločnosť nemožno vyvodiť, že ide o spor medzi podnikmi podľa § 77 zákona o elektronických komunikáciách a preto zastavuje konanie. Informoval, že nie je kompetentný v tejto veci rozhodnúť. Úrad teda posudzoval len súlad konania UPC s jediným zákonom a to zákonom o elektronických komunikáciách a vyhláškami vlastného úradu.

Zároveň ale vo svojom rozhodnutí uviedol, že UPC malo povinnosť splniť všetky podmienky pre blokovanie služieb podľa Všeobecného povolenia č. 1/2011 pre poskytovaní sietí a služieb a transparentne informovať zákazníkov, čo sa nestalo. Bolo by zaujímavé zistiť v akom stave je konanie TU SR voči UPC v tejto záležitosti.
Pokračovanie nižšie:

Ohľadom ďalších krokov budeme informovať po ďalšej analýze, pričom stále považujeme konanie spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA za nezákonné a nebezpečné konanie pre trh telekomunikačných služieb.

Čudujeme sa tomu, že UPC hovorí, že postupuje zákonne, pretože podľa ich názoru, ktorý bol tlmočený ich právnym zástupcom JUDr. Martinom Kerchňákom, namietajú existenciu Úradu ako orgánu verejnej moci.

Paradoxom je, že spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA blokuje po novom aj naše nové zariadenie SmartTVBox s DVB-T tunerom a doplnkovými funkciami, čím blokuje aj iných operátorov poskytujúcich retransmisiu cez DVB-T, nie iba operátora ANTIK.

Mohlo by vás ešte zaujímať