Reklama

MediaPro Entertainment Slovakia a MARKÍZA-SLOVAKIA sa zlúčili

S účinnosťou k 1. júlu 2013 došlo k zlúčeniu spoločnosti MediaPro Entertainment Slovakia, s.r.o. so spoločnosťou MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., ktorá sa stala právnym nástupcom spoločnosti MediaPro Entertainment Slovakia, s.r.o.
Pokračovanie nižšie:

V dôsledku uvedeného zlúčenia vzniklo nové Centrum produkcie vlastnej tvorby, ktoré tvorí súčasť štruktúry spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Jeho riaditeľom je Gabriel Popescu.

(TV Markíza)

Mohlo by vás ešte zaujímať