Reklama

Novým podpredsedom TÚ SR je Vladimír Kešjar

Nový podpredseda Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky () Ing. Vladimír Kešjar plánuje od začiatku svojho šesťročného funkčného obdobia zúročiť svoje dlhoročné manažérske skúsenosti z oblasti elektronických komunikácií.

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 22. mája 2013 prerokovala a schválila návrh na vymenovanie Vladimíra Kešjara do funkcie podpredsedu TÚ SR. Funkčné obdobie nového podpredsedu TÚ SR sa začalo 24.5.2013. Nový podpredseda TÚ SR absolvoval štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej (dnešná Slovenská technická univerzita v Bratislave). Pred nastúpením do funkcie podpredsedu TÚ SR pracoval od roku 2004 ako konateľ finančno-investičnej spoločnosti EUFINEX. V rokoch 2001 – 2004 bol generálny riaditeľ poisťovne Amslico AIG Life a v rokoch 1993 – 2000 bol riaditeľ telekomunikačnej divízie v spoločnosti Siemens. V rokoch 2002 – 2004 a 2007 – 2008 bol člen predstavenstva Americkej obchodnej komory a v rokoch 2002 – 2003 pôsobil vo finančnej komisii Centra pre strategické a medzinárodné štúdie. Ďalej bol prezident Lions Club Bratislava Istropolis a je zakladateľ Nadácie na ochranu fauny a flóry Kremnických a Štiavnických vrchov. Do roku 1993 pôsobil najskôr na univerzite a neskôr v manažérskych pozíciách v Afrike, z toho dva roky v dcérskej spoločnosti Siemens. Aktívne ovláda angličtinu, nemčinu a ruštinu.
Pokračovanie nižšie:

Historicky prvému podpredsedovi Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky (TÚ SR) Ing. Jurajovi Michňovi sa 23.5.2013 skončilo druhé, za sebou idúce funkčné obdobie a podľa platného zákona o elektronických komunikáciách už nemohol byť ďalej podpredsedom TÚ SR.

(TÚ SR)

Mohlo by vás ešte zaujímať