Reklama

TÚ SR si pripomína dvadsiate výročie vzniku

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) si v tomto roku pripomína 20. výročie svojho vzniku a pri tejto príležitosti sa v nedeľu jeho štvorčlenná štafeta rekreačných bežcov zúčastní ČSOB Bratislava Marathonu. V štafete TÚ SR s názvom „REGULATORS Running Team“ majú zastúpenie obe pohlavia a jej vekový priemer je 27 rokov. Pri príležitosti 20. výročia vzniku TÚ SR si prídu na svoje aj rádioamatéri, ktorí majú po celý rok možnosť nadviazať rádioamatérske spojenie s príležitostnou stanicou OM20TUSR, ktorú obsluhuje hovorca TÚ SR. TÚ SR v priebehu roka pripraví aj ďalšie aktivity, ktorými priblíži svoju činnosť verejnosti.

Občania sa s činnosťou TÚ SR najčastejšie stretávajú, keď im pomáha riešiť problémy s rušením rozhlasu a televízie a pri mimosúdnom riešení sporov s telekomunikačnými operátormi. TÚ SR svoju činnosťou podporuje súťaž medzi operátormi, z čoho profitujú užívatelia služieb. Vďaka činnosti TÚ SR prišiel na Slovensko tretí mobilný operátor, bola zavedená prenositeľnosť čísla, zvýšila sa konkurencia a klesli ceny za telefonovanie a internet. TÚ SR výrazne znížil prepojovacie poplatky v mobilných aj v pevných sieťach a skrátil dobu na prenesenie čísla. Volajúci sa pred spojením hovoru dozvie, že volá do inej ako vlastnej siete. TÚ SR pravidelne preventívne upozorňuje spotrebiteľov na rôzne nebezpečenstvá a zvyšuje ich povedomie o ich právach a povinnostiach, aby sa nevedomosťou nedostali do zbytočných problémov.
Pokračovanie nižšie:

TÚ SR bol zriadený v roku 1993 zákonom, ale práca jeho predchodcov pre občanov je tu už od konca druhej svetovej vojny. Najstaršia činnosť TÚ SR a jeho predchodcov je spojená s rozvojom rozhlasového a neskôr aj televízneho vysielania, keď už jeho predchodcovia vyhľadávali zdroje rušenia rozhlasu, televízie a rádiových sietí letísk, hasičov, taxislužby, polície atď. Túto činnosť TÚ SR vykonáva až do súčasnosti, menia sa najčastejšie zdroje rušenia. V minulosti rušenie často spôsobovali domáce spotrebiče, neskôr rozkmitané predzosilňovače spoločných a individuálnych televíznych antén, faxy, impulzné zdroje, nabíjačky, diaľkové ovládanie brán a objavili sa aj prípady rušivého vyžarovania „plazmovými“ televízormi.

TÚ SR bol pôvodne podriadenou organizáciou ministerstva dopravy a neskôr sa stal nezávislým regulátorom v oblasti elektronických komunikácií. TÚ SR je jedna z mála štátnych inštitúcii, ktorá nezaťažuje štátny rozpočet, naopak do neho roky prispieva. Financovanie TÚ SR je zabezpečené refinančným mechanizmom z opakovaných úhrad, ktoré TÚ SR určuje a vyberá od telekomunikačných operátorov. Štátny rozpočet získava financie, ktoré TÚ SR jednorazovo vyberá za pridelenie frekvencií vo výberových konaniach. TÚ SR nie je typickým úradom, ale od jeho zamestnancov sa vyžaduje vysoká kvalifikácia a špecializácia. V TÚ SR sa uplatňujú vysokoškolsky vzdelaní špecialisti najmä z oblastí elektrotechniky, rádiotechniky, telekomunikačných technológií, ekonómie a práva.

(TÚ SR)

Mohlo by vás ešte zaujímať