Reklama

Vlastník Markízy, spoločnosť CME dosiahla v roku 2012 stratu

Výnosy mediálnej spoločnosti CME, ktorá prevádzkuje televízie v šiestich krajinách strednej a východnej Európy vrátane Slovenskej a Českej republiky za rok 2012 činili 772,1 mil. USD v porovnaní s 864,8 mil. USD v roku 2011. Za rok 2012 spoločnosť zaúčtovala stratu so zníženia hodnoty aktív vo výške 522,5 mil. USD v porovnaní s 68,7 mil. USD za rok 2011. Prevádzková strata za rok 2012 predstavovala 488,2 mil. USD v porovnaní s prevádzkovým ziskom vo výške 6,8 mil. USD v roku 2011. Strata po zdanení za rok 2012 predstavovala 546,4 mil. USD v porovnaní s 179,6 mil. USD v roku 2011. Zriedená strata na akciu za rok 2012 predstavovala 6,96 USD v porovnaní s 2,71 USD za rok 2011.
Pokračovanie nižšie:

Adrian Sarbu, prezident a generálny riaditeľ (CEO) spoločnosti CME, uviedol: „Ako sme uviedli v novembri, naše výsledky za tento rok sú odrazom zložitých trhových podmienok v roku 2012. Ťažká doba vyžaduje odvážne kroky: zvýšenie cien za reklamu a zvýšenie poplatkov za distribúciu našich kanálov prevádzkovateľovi káblových a satelitných platforiem. Do roku 2013 vstupujeme s vedúcim postavením na všetkých trhoch, s odložením splatnosti dlhov do novembra 2015 a s podporou našich hlavných akcionárov. To všetko sú predpoklady k zvyšovaniu výnosov. Máme v pláne reštrukturalizovať náš prevádzkový model, znížiť náklady a ďalej zlepšovať dlhovú štruktúru a likviditu. “

Mohlo by vás ešte zaujímať