Reklama

RTVS pozýva produkčné spoločnosti na rokovania o potenciálnej spolupráci

RTVS vyhodnotila Súbeh námetov a projektov, ktorý bol vyhlásený v júli 2012 a v ktorom hodnotila 639 podaných námetov alebo projektov od 301 predkladateľov. V procese hodnotenia sa opierala nielen o dramaturgické zázemie samotnej RTVS, ale oslovila aj osobnosti slovenského audiovizuálneho priestoru pôsobiace v nezávislom producentskom prostredí. RTVS vybrala 52 projektov, ktoré považuje za kvalitné a korešpondujúce s programovou stratégiou verejnoprávnej televízie a s predkladateľmi ktorých vstupuje do rokovania o potenciálnej spolupráci. RTVS už podporila koprodukčným vkladom dve pôvodné kinematografické diela – Miluj ma alebo odíď (JMB Film & TV Production), Môj pes Killer (Mirafox) a vstúpila do koprodukcie dokumentárneho cyklu COLNICA alebo Československo po 20 rokoch (Furia Film) v spoločnom česko-slovenskom projekte RTVS a ČT.
Pokračovanie nižšie:

Na rokovania o potenciálnej spolupráci pozýva RTVS 29 producentských spoločností v oblasti dokumentárnej tvorby a publicistiky, ďalej bude rokovať o 5 hraných filmoch, 6 projektoch pre deti a mládež a o 4 hudobno-zábavných projektoch.

(RTVS)

Mohlo by vás ešte zaujímať