Reklama

Dva prípady praktík zdieľania kariet podmieneného prístupu v Českej republike a na Slovensku sa dočkali súdneho rozhodnutia

Dva nové prípady praktík zdieľania kariet podmieneného prístupu v Českej republike a na Slovensku sa dočkali súdneho rozhodnutia. Predmetom spomínaných prípadov bolo odcudzenie služieb spoločnosti UPC DTH S.à r.l., prevádzkujúcej na týchto trhoch značku freeSAT, ktoré umožňovalo realizovať nelegálny príjem služieb bez úhrady poplatkov.

Spoločnosť UPC DTH S.à r.l., ktorej materská spoločnosť Liberty Global je členom protipirátskej aliancie AAPA (Audiovisual Anti-Piracy Alliance), podala podnet na posúdenie trestnoprávnej zodpovednosti a prípad bol riešený v spolupráci so spoločnosťou Irdeto, poskytovateľom systému podmieneného prístupu k službe freeSAT, a s policajnými orgánmi v Českej republike a na Slovensku.

V súčinnosti policajného zboru a protipirátskej a forenznej jednotky spoločnosti Irdeto, ktorá je partnerom spoločnosti UPC DTH S.à r.l. a členom aliancie AAPA, boli ukončené dve vyšetrovania. Tak spoločnosť Irdeto, ako aj miestne policajné zložky pri nich preukázali spoluprácu a odbornosť na najvyššej úrovni, čo viedlo k úspešnému zavŕšeniu trestného stíhania.
Pokračovanie nižšie:

Odporcovia boli v oboch prípadoch uznaní za vinných a vyslovili súhlas s vyrovnaním, v rámci ktorého sú povinní uhradiť spoločnosti UPC DTH kompenzáciu vo výške niekoľko tisíc eur.

V prípade z Českej republiky súd trestnoprávne konanie podmienečne uzavrel, keďže odsúdený odporca súhlasil s úhradou priznaného odškodného a nemal doposiaľ záznam v registri trestov. Súd taktiež určil odporcovi podmienku v trvaní dvoch rokov.

V prípade zo Slovenska polícia úspešne zavŕšila vyšetrovanie a štátny prokurátor prípad uzavrel vzhľadom na tú istú skutočnosť ako v predchádzajúcom prípade – odsúdený odporca súhlasil s úhradou priznaného odškodného a doposiaľ nemal záznam v registri trestov.

Výkonná riaditeľka aliancie AAPA Sheila Cassells toto rozhodnutie s potešením uvítala a uviedla: „Oba prípady jasne vypovedajú o tom, že tento druh odcudzenia sa neberie na ľahkú váhu a že miestni činitelia vyslovujú plnú podporu legitímnej ochrane služieb, ktoré členovia našej aliancie poskytujú platiacim zákazníkom v týchto krajinách. AAPA bude naďalej podporovať svojich členov pri podnikaní nevyhnutných krokov v tejto sfére.“

Magnus Ternsjö, generálny riaditeľ spoločnosti UPC DTH S.à r.l., dodáva: „Zaviedli sme mnoho technologických zlepšení na obmedzenie možností, ktoré sa páchateľom naskytajú na odcudzenie našich služieb, pričom však nikdy nemôžeme byť pri zatýkaní a trestnom stíhaní osôb, ktoré sa pokúšajú preklenúť naše bezpečnostné opatrenia s cieľom nelegálneho poskytovania našich služieb iným subjektom, stopercentne úspešní bez podpory miestnych orgánov činných v trestnom konaní. Registrujeme aj ďalšie aktuálne prípady a počítame s tým, že v tomto smere budeme aj naďalej úspešní a že sa nám bude dariť páchateľov trestať, ba v nevyhnutných prípadoch posielať dokonca do väzenia. Určite nenecháme na pokoji tých, ktorí sú preukázateľne zapletení do nelegálnych aktivít a porušujú naše zmluvné podmienky. Medzi tieto aktivity nepatria len pirátske praktiky zdieľania kariet podmieneného prístupu, ale aj podvody spáchané jednotlivcami a skupinami, ktoré spôsobujú ujmu spoločnosti UPC DTH i našim platiacim zákazníkom. Mimoriadne si ceníme podporu policajných zložiek príslušných krajín. Spoločnosť Irdeto aj aliancia AAPA by im týmto chceli vysloviť uznanie za to, že nám pomáhajú úspešne trestať osoby zapletené do pirátskych a iných súvisiacich nezákonných aktivít.“

Rory O’Connor, viceprezident oddelenia služieb spoločnosti Irdeto, poznamenal: „Spolupráca medzi organizáciami UPC DTH S.à r.l., AAPA, našou protipirátskou a forenznou jednotkou a miestnymi orgánmi činnými v trestnom konaní vysiela jasné posolstvo všetkým kriminálnym živlom, že žiadny čin mediálneho pirátstva nezostane nepotrestaný. Verdikty v týchto prípadoch budú významným odstrašujúcim faktorom pre všetkých, ktorí by sa chceli pokúsiť o podobné nelegálne praktiky. Ide o mimoriadne potešujúci výsledok, ktorý prišiel len krátko po nedávnych úspešných súdnych žalobách v Grécku, Belgicku a Holandsku. Spoločnosť Irdeto bude pokračovať v úzkej spolupráci s našimi zákazníkmi a miestnymi orgánmi činnými v trestnom konaní v snahe porozumieť tomu, prečo dochádza k pirátskym praktikám, ako aj v aktívnom uplatňovaní opatrení na boj proti pirátstvu.“

(UPC DTH)

Mohlo by vás ešte zaujímať