Reklama

Staromestská televízia získala licenciu

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom dnešnom zasadnutí udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby SMTV (Staromestská televízia). Prevádzkovateľom televízie je spoločnosť Staromestská a.s., so sídlom v Bratislave.
Pokračovanie nižšie:

Bližšie informácie o televízii ako aj o samotnom programe zatiaľ nie sú známe. Rovnako ani to prostredníctvom akého vysielača bude SMTV vysielať.

Mohlo by vás ešte zaujímať