Reklama

TÚ SR: Najvyšší rast tržieb mala spoločnosť Telefónica Slovakia

Najvyššie tržby z poskytovania elektronických komunikačných sietí alebo služieb za rok 2011 mala spoločnosť Slovak Telekom, a.s. (ST). Za rok 2010 mala najvyššie tržby spoločnosť Orange Slovensko, a.s.. Po zlúčení spoločností ST a T-Mobile Slovensko, a.s. vykázala najvyššie tržby za rok 2010 ST. Najvyšší medziročný nárast tržieb zaznamenala Telefónica Slovakia, s.r.o. a najvyšší skok v rebríčku prvej desiatky operátorov zaznamenala spoločnosť GTS Slovakia, a.s. Medziročne narástol počet operátorov pôsobiacich v Slovenskej republike z 1110 na 1148 a poklesol súčet tržieb desiatich najväčších operátorov. Vyplýva to z údajov, ktoré telekomunikační operátori poskytli Telekomunikačnému úradu SR (TÚ SR). Ďalšie poradie operátorov podľa výšky tržieb je spracované v tabuľke.
Pokračovanie nižšie:


Telekomunikační operátori každoročne posielajú TÚ SR vyhlásenie o výške tržieb súvisiacich výlučne s poskytovaním elektronických komunikačných sietí alebo služieb za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie.

(TS TÚ SR)

Mohlo by vás ešte zaujímať