Reklama

Václav Mika sa stretol s delegáciou českého mediálneho výboru

Na stretnutí so šéfom RTVS Václavom Mikom a riaditeľkou Sekcie generálneho riaditeľa Danielou Migrovou sa českí poslanci zaujímali o budúcnosť Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu. Podľa Václava Miku má zlúčená RTVS stále vnútorné rezervy, ktoré bude potrebné využiť na zefektívnenie vnútorných procesov: „Využitie synergií v niektorých oblastiach nám umožní zefektívnenie fungovania RTVS, aby sme toto spojené médium dostali na úroveň podobných verejnoprávnych multimediálnych domov v zahraničí“.
Pokračovanie nižšie:


Jednou z tém stretnutia bolo aj zintenzívnenie spolupráce Rozhlasu a televízie Slovenska s Českou televíziou a Českým rozhlasom. Václav Mika informoval členov českej delegácie o rokovaniach so šéfmi oboch verejnoprávnych médií, ktoré navštívil minulý týždeň. „So šéfom ČT Petrom Dvořákom a riaditeľom Českého rozhlasu Petrom Duhanom sme hovorili o možnostiach zintenzívnenia obojstrannej spolupráce v oblasti programu, akvizícií a spravodajstva. Ja osobne cítim v oblasti programu najväčšiu interakciu práve s Českou televíziou a Českým rozhlasom, preto moja prvá zahraničná návšteva smerovala práve tam,“ povedal Václav Mika. Podľa generálneho riaditeľa RTVS bolo toto stretnutie prvým krokom k pripravovanej dohode o dlhodobej spolupráci s oboma verejnoprávnymi médiami.

Česká delegácia sa zaujímala aj o aktuálnu tému úhrad, ktorá v súčasnosti rezonuje na verejnosti. Václav Mika pripomenul, že v priamej súvislosti s ambíciou zvýšiť úhrady za služby verejnosti má ambíciu ponúknuť kvalitnejší program s pridanou hodnotou a tiež tretiu programovú službu ako osobitný prínos v tomto kontexte. Podľa šéfa RTVS by spustenie Trojky prinieslo aj iné typy programov, napríklad z oblasti aktívneho životného štýlu či dokumentárnej tvorby, nielen monotematickú programovú službu zameranú výlučne na šport.

(RTVS)

Mohlo by vás ešte zaujímať