Reklama

Diváci Televízie LUX môžu študovať na Univerzite tretieho veku z pohodlia svojich domovov

Televízia LUX v spolupráci s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity a neziskovou organizáciou Kanet pripravila pre svojich divákov jedinečný projekt. Záujemcovia vo veku nad 40 rokov s ukončenou maturitou môžu od októbra 2012 študovať na Univerzite tretieho veku prostredníctvom televíznych obrazoviek priamo z pohodlia svojich domovov.
Pokračovanie nižšie:


V rámci relácie Večerná univerzita bude Televízia LUX vysielať prednášky vzdelávacieho programu „Sväté písmo a systematická teológia“. Trojročné štúdium na Univerzite tretieho veku sa začína 10. októbra 2012. Študentom budú prednášané témy z filozofie, teológie, cirkevných dejín, sakrálneho umenia a iné. Úspešní absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní Univerzity tretieho veku. Záujemcovia o štúdium prostredníctvom televíznych obrazoviek sa môžu prihlásiť do 31. októbra 2012 mailom na adrese utv@tftu.sk alebo na adrese fakulty: TEOLOGICKÁ FAKULTA TRNAVSKEJ UNIVERZITY, Kostolná 1, P.O. Box 173, 814 99 Bratislava.

(TV LUX)

Mohlo by vás ešte zaujímať