Reklama

Poľsko: TNK HD má viac zákazníkov ako TNK SD

30. júna 2012 bolo približne 329 tisíc aktívnych dekódovacích kariet TNK a TNK HD. Je to o cca 5000 kariet viac ako na konci prvého štvrťroku 2012. 30. júna 2012 mala poľská platforma TNK HD 90 tisíc aktívnych zákazníkov čo je o 7000 viac ako na konci prvého štvrťroku 2012. Naopak TNK SD využívalo 239 tisíc zákazníkov, čiže o 2 tisíc menej než na konci marca tohto roku.
Pokračovanie nižšie:


Satelitná platforma n spolu s TNK a TNK HD mala k 30. júnu 2012 viac ako 1,3 milióna aktívnych zákazníkov a klientov v porovnaní s 1,12 milióna ku 31. decembru 2011.

(satkurier.pl)

Mohlo by vás ešte zaujímať