Reklama

RVR nerozhodla o pridelení všetkých voľných rozhlasových frekvencií

Rada pre vysielanie a retransmisiu dnes na svojom zasadnutí rozhodovala o výsledkoch výberového konania na obsadenie frekvencií pre terestriálne vysielanie. Z trinástich záujemcov, ktorí sa o frekvencie uchádzali, nové rozhlasové frekvencie Rada pridelila piatim subjektom. Nerozhodla však o udelení všetkých frekvencií výberového konania.
Pokračovanie nižšie:


Sedemnásť frekvencií, na ktorých dnes vysiela FUN RADIO, rada opätovne pridelila spoločnosti RADIO, a. s. – jedinému záujemcovi o ne. O frekvencie, na ktorých vysiela Rádio VIVA, mali záujem štyria uchádzači. Rada spomedzi nich vybrala spoločnosť CORPORATE LEGAL, s.r.o. Na dvadsiatich ôsmich frekvenciách bude preto od decembra budúceho roku vysielať nové INFO Rádio. Rada pridelila aj všetky individuálne skoordinované frekvencie – 97,7 MHz Košice získal žiadateľ DRV s.r.o. (programová služba Dobré rádio), 98,1 MHz Čadca pribudla k frekvenciám GES Slovakia s.r.o. (programová služba Rádio HEY) a 107,5 MHz Čadca je prvou frekvenciou spoločnosti LOUD, s.r.o., ktorá spúšťa lokálne rádio PLUS FM.

O frekvencii, o ktorú mali záujem šiesti uchádzači – 94,5 MHz Žilina, dnes Rada nerozhodla. Konanie musela prerušiť, pretože spoločnosť RM PROGRES s.r.o., ktorá na tejto frekvencii do februára 2012 prevádzkovala Rádio ZET, na Najvyššom súde napadla rozhodnutie Rady o odňatí jej licencie. Rada bude vo výberovom konaní pokračovať až po právoplatnom rozhodnutí Najvyššieho súdu.

(TS RVR)

Mohlo by vás ešte zaujímať