Reklama

RTVS: Relácia Hurá do záhrady si získala divácky záujem

Rozhlas a televízia Slovenska zaradila do vysielania od 15. apríla na Jednotke vždy v nedeľu o 17.45 hod. novú reláciu o záhrade a o všetkom, čo s ňou súvisí Hurá do záhrady. Priemerný trhový podiel relácie je 13,7% a priemerný počet divákov starších ako 12 rokov je 180.000. Podiel programu je nad aktuálnym priemerom celodenného podielu Jednotky za posledné obdobie. Nadpriemerný trhový podiel má relácia Hurá do záhrady u starších divákov 55+ (18,3%, u žien 55+ až 20,1%) a tiež u vysokoškolsky vzdelaných divákov (16,1%).
Pokračovanie nižšie:


Tvorcovia relácie stavili na dynamiku, kvalitné obsahové vyplnenie a moderátora Martina Čurdu, ktorý vyštudoval na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, odbor záhradná architektúra). Po ukončení štúdií sa okrem revitalizácie verejných parkov, zakladania a údržby súkromných záhrad a oddychových zón podieľal aj na projekte revitalizácie bratislavskej ZOO. Od roku 2004 pracuje v redakcii mesačníka Záhradkár ako odborný redaktor. Venuje sa predovšetkým záhradnému dizajnu, skúsenosti čerpá aj na výstavách v Európe i vo svete (Chelsea London, Flormart Padova, Iga Rostock, Tuins Keukenhoff, Hampton Court Gardens, Key Garden London).

Týždenník Hurá do záhrady na Jednotke prináša nové nápady, inšpirácie, praktické rady a tipy nielen pre záhrady, ale aj balkóny, okolie chát a v samostatnej rubrike sa venuje i Guerilla Gardeningu na verejných priestranstvách, ktoré sú každodennou súčasťou prostredia, v ktorom sa pohybujeme. Diváci môžu reláciu sledovať každú nedeľu na Jednotke o 17.45 a v repríze každý piatok o 7.45 hod.

Všetky dáta sú uvádzané v cieľovej skupine 12+
Zdroj: PMT/TNS SK

(RTVS)

Mohlo by vás ešte zaujímať