Reklama

Rozhlasová akadémia III. veku

Rádio Regina vytvorilo vo svojom vysielaní priestor primárne pre seniorov, ktorí chcú svoj čas vyplniť aktívne a zmysluplne. Ponúka im možnosť vzdelávať sa a spolu s ostatnými poslucháčmi rozšíriť si vedomosti. Do relácie Panoráma zaradilo Rádio Regina cyklus pod názvom Rozhlasová akadémia III. veku.
Pokračovanie nižšie:


Každý týždeň v sobotu od 10-tej hodiny sa poslucháči budú môcť oboznámiť s jedným vedným odborom. Informácie dostanú z prvej ruky – od vedcov a odborníkov v danej oblasti. Do diskusie sa budú môcť zapojiť svojimi telefonátmi aj samotní poslucháči. Okrem rozširovania vzdelanostných a vedomostných obzorov chce táto relácia prispieť aj k popularizácii vedy a v neposlednom rade aj k verejnému prezentovaniu a oceneniu osobností akademickej obce na Slovensku.

Cyklus je rozdelený na dve časti: jarnú, ktorá sa začala 14. apríla a potrvá do 7. júla 2012 a jesennú časť od 8. septembra do 24. novembra 2012. Počas 24 týždňov sa bude vo vysielaní Rádia Regina postupne prezentovať 22 vedných odborov (napríklad sociológia, logika, fyzika, dejiny umenia, geografia, právo, história či muzeológia) a predstaví sa viac ako 40 odborníkov vysokých škôl. Poslucháči budú mať možnosť aj otestovať si svoje vedomosti a poznatky. V 22 kolách dostanú postupne 88 otázok a čaká ich priebežné aj záverečné hodnotenie.

(RTVS)

Mohlo by vás ešte zaujímať