Reklama

Martina Hrivnáková končí v TV Markíza

Dňa 30. apríla 2012 ukončí svoje pôsobenie na pozícii riaditeľky Centra marketingu TV Markíza Martina Hrivnáková, ktorá bola zároveň aj členkou top manažmentu spoločnosti. Martina Hrivnáková pôsobila v televízii od marca 2011, pracovný pomer ukončila po vzájomnej dohode so spoločnosťou MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.
Pokračovanie nižšie:


Vyjadrenie generálnej riaditeľky TV Markíza Zuzany Ťapákovej:

„Martine Hrivnákovej ďakujem za jej zodpovednú prácu a úsilie počas pôsobenia v TV Markíza a prajem jej veľa pracovných a osobných úspechov“

(TV Markíza)

Mohlo by vás ešte zaujímať