Reklama

Udalosti Českej televízie vstupujú do novej éry, kompletne sa zmenia

Hlavné spravodajstvo Českej televízie prechádza najväčšou komplexnou zmenou od roku 1998 a od 1. apríla 2012 vstupuje do novej éry. Zásadnými zmenami, ktoré sa začali už na začiatku tohto roka, prechádza predovšetkým obsahová a vnútorná štruktúra Udalostí. Česká televízia ponúkne divákom kvalitné spravodajstvo verejnoprávnej inštitúcie, ktoré sa bude výrazne odlišovať od ponuky ostatných televízií predovšetkým v dôraze na vlastnú sieť domácich, regionálnych, zahraničných reportérov a ekonomické, kultúrne a športové redakcie. Formálne prvky, ako je grafická a reálna podoba štúdia alebo zvučka, zavŕši a podporí zmeny v obsahu. Po novom budú v Udalostiach fungovať aj moderátori. Dvojicu moderátorov nahradí jeden, ktorý bude mať počas živého vysielania k dispozícii interaktívne virtuálne prvky a dotykové plazmové obrazovky a bude sa v oveľa väčšej miere podieľať na konečnej podobe Udalostí.
Pokračovanie nižšie:

„Kvalitatívnu a komplexnú premenu Udalostí vnímam ako veľmi dôležitý moment pre Českú televíziu. Bol to jeden z troch kľúčových úloh, ktoré som vytýčil v rámci svojho kandidátskeho projektu. Verím, že nové Udalosti naplnia očakávania divákov a ponúknu im to, čo nenájdu v iných televíziách, a hlavné spravodajstvo Českej televízie tak naplní svoje poslanie verejnoprávnej inštitúcie, „hovorí generálny riaditeľ Českej televízie Petr Dvořák.

Hlavné spravodajstvo Českej televízie sa mení vo všetkých aspektoch, od stopáže, štúdia, grafiky, znelky až po moderátorov. Tou najzásadnejšou zmenou sú však samotné správy. Hlavná spravodajská relácia bude mať svoju pevnú štruktúru, dlhšiu stopáž umožní Udalostiam venovať sa niekoľkým hlavným témam do hĺbky, pričom hlavná správa dňa dostane priestor najväčší. Vo všedných dňoch budú Udalosti rozšírené na 48 a cez víkendy na 45 minút.

Všetky tieto zmeny by neboli možné bez novo nastaveného vnútorného chodu redakcie. „Vykonali sme štrukturálne a organizačné zmeny, prerozdelili sme prácu a kompetencie. Preto sme aj napriek dlhšej stopáži a väčším nárokom, ktoré nové Udalosti na celý tím kladú, nemuseli personálne posilňovať, „hovorí riaditeľ spravodajstva Zdeněk Šámal.

Úplne nová bude rola moderátorov. Ich práca bude v oveľa väčšej miere založená na aktívnej účasti v procese prípravy spravodajstva od samotného počiatku. „Znamená to, že by do budúcnosti mali na hlavných témach Udalostí taktiež autorsky spolupracovať,“ dodáva šéfredaktor Petr Mrzena. Výnimkou nebudú ani prípady, kedy budú musieť z pražského štúdia vyraziť do terénu, napríklad v prípade niektorých exkluzívnych reportáží o významných spoločenských alebo politických udalostiach. V štúdiu budú hlavnými sprievodcami aktuálnym dianím, pomocou veľkých dotykových obrazoviek budú napríklad môcť pripojiť k reportáži ďalšie kontextové informácie, alebo prostredníctvom nich spovedať hostí v živých vstupoch.

V moderovaní nových Udalostí sa budú striedať Marcela Augustová, Jolana Voldánová, Aneta Savarová a Jakub Železný. Obmenil sa aj tím športového spravodajstva Gólov, bodov, sekúnd, to budú od 1. apríla moderovať Barbora Černošková, Petr Vichnar, Vojtěch Bernatský a Jan Smetana. Moderátori boli vedením Českej televízie vybraní na základe kamerových skúšok a starostlivého posudzovania profesionálnych kvalít. Vedenie ČT nechcelo v tomto smere nič podceniť, a preto požiadalo o pomoc odborníkov, ktorých skúsenosti a názorov si váži, a to bývalého riaditeľa českej sekcie BBC Víta Kolářa, spravodajkyňu denníka Politikenn Danu Schmidt, spravodajcu BBC pre strednú Európu Roba Camerona a mediálneho odborníka z Masarykovej univerzity v Brne, sociológa Jaromíra Volka.

(PR ČT)

Mohlo by vás ešte zaujímať