Reklama

TÚ SR: V 36% sporoch sa operátori a užívatelia mimosúdne dohodli

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) v roku 2011 mimosúdne vyriešil 156 sporov medzi telekomunikačnými operátormi a užívateľmi služieb. V 36% sporov bola dosiahnutá zhoda medzi účastníkmi sporu. Predstavuje to 3% medziročný nárast zhodou ukončených sporov. Najvyšší podiel na sporoch s užívateľmi, ktoré mimosúdne riešil TÚ SR, mala spoločnosť Slovak Telekom (ST). V porovnaní s rokom 2010 medziročne klesol jej podiel na sporoch zo 48% na 41%. Druhý najvyšší podiel na sporoch s užívateľmi mala spoločnosť Orange, jej podiel naopak medziročne stúpol z 32% na 39%. Tretí najvyšší podiel na sporoch s užívateľmi mala spoločnosť Telefónica, ktorej podiel medziročne mierne klesol z 9% na 8%.
Pokračovanie nižšie:


Počet mimosúdne vyriešených sporov neodráža počet reklamácií, ktoré si užívatelia uplatnili u operátorov, ale len počet pokračujúcich sporov aj po vybavení reklamácie, ktoré mimosúdne vyriešil TÚ SR. Ďalšie pokračujúce spory mohli riešiť aj priamo súdy. Mimosúdne riešenie sporu nie je podmienkou na podanie žaloby. V roku 2011 TÚ SR mimosúdne riešil spory celkom medzi 14-timi operátormi a užívateľmi. Okrem mobilných operátorov to boli: UPC BROADBAND SLOVAKIA s piatimi spormi, GTS Slovakia s tromi spormi, DIGI Slovakia a Slovanet s dvoma spormi, ANTIK Telecom, Proxis, Szari Solutions, Xtranet Piešťany, Trnavatel, MegaVox a SWAN s jedným sporom. V roku 2010 mimosúdne riešil spory medzi 10-timi operátormi a užívateľmi. Okrem mobilných operátorov to boli: DIGI Slovakia s 11-timi spormi, UPC BROADBAND SLOVAKIA so štyrmi spormi, GTS Slovakia s tromi spormi, Slovanet s dvomi spormi, CONDORNET SERVIS LC, Územné bytové družstvo Košice Ťahanovce a OravaNet Slovakia s jedným sporom.

TÚ SR mimosúdne riešil spory medzi telekomunikačnými operátormi a užívateľmi služieb, ktoré sa týkali správnosti úhrady a kvality elektronických komunikačných služieb. Mimosúdnemu riešeniu sporu predchádzala reklamácia, ktorú si užívateľ uplatnil u operátora a nebol spokojný s jej vybavením.

(TS TÚ SR)

Mohlo by vás ešte zaujímať