Reklama

Televízia LUX zmenila vlastnícku štruktúru

Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia TV LUX, s. r. o., zo dňa 13. decembra 2011 a jeho schválenia Radou pre vysielanie a retransmisiu zo dňa 6. marca 2012 sa zmenili vlastnícke podiely v TV LUX, s. r. o. V roku 2008 vznikla TV LUX ako spoločné dielo Konferencie biskupov Slovenska, Saleziánov dona Bosca – Slovenskej provincie a LUX communication. Všetci spoločníci prispievali na prevádzku TV LUX značnými prostriedkami. Po uplynutí plánovanej trojročnej spolupráce na budovaní katolíckej televízie prehodnotili jej vlastníci doterajšiu činnosť a pokračovanie projektu. LUX communication a Konferencia biskupov Slovenska (KBS) sa rozhodli v projekte pokračovať, Saleziáni don Bosca sa po zvážení celého projektu a svojich možností rozhodli nepokračovať priamou účasťou na projekte. Svoj obchodný podiel ponúkli KBS, ktorá ho po zvážení prijala. Stala sa tak majoritným vlastníkom (60%), LUX communication vlastní zostávajúcich 40% obchodného podielu.

Jedinej katolíckej televízii na Slovensku sa od jej vzniku v roku 2008 podarilo udomácniť na
mediálnom trhu. Televízia pripravuje programy a vysiela najmä vďaka podpore Klubu priateľov, ktorí televíziu podporujú modlitbami a finančne. Takto sa darí získavať už viac ako 50% prostriedkov potrebných na chod televízie.
Pokračovanie nižšie:


Napriek tomuto rastu rozpočet televízie stále počíta s dotáciami spoločníkov. „Preto sme sa po zvážení všetkého a na základe našich možností rozhodli nepokračovať v tomto projekte ako vlastníci televízie. V budúcnosti si vieme predstaviť spoluprácu napr. dodávaním programov pre katolícku televíziu,“ vysvetlil zmenu provinciál Saleziánov don Bosca don Karol Maník SDB.

Televízii sa darí preberať, ale aj vyrábať duchovné programy. Formou svedectiev, diskusií, správ, dokumentárnych a hraných filmov, prenosov svätých omší a mapovaním ciest Sv. Otca napĺňa potrebu šírenia evanjeliového posolstva v mediálnom priestore.

„Sme vďační Pánu Bohu za uplynulé tri roky. Televízia prináša prostredníctvom duchovných
programov povzbudenie a poučenie vo viere. Budúcnosť vidíme nádejne a optimisticky,“
skonštatoval arcibiskup Stanislav Zvolenský, zodpovedný za mediálne projekty pri KBS.

K novovzniknutej situácii sa vyjadril aj zástupca LUX communication Tomáš Straka: „Budeme aj naďalej pokračovať v projekte TV LUX potrebnými finančnými a materiálnymi vkladmi.“

Súčasný riaditeľ TV LUX Ján Buc sa teší z narastajúceho počtu členov Klubu priateľov: „Aj vďaka podpore členov Klubu sa ako televízia môžeme posúvať dopredu. Od marca sme zmenili vysielaciu štruktúru, na obrazovky sa vrátili niektoré staršie relácie a pribudlo aj niekoľko nových.“ Televízia LUX na čele s Jánom Bucom chce sprostredkovaním rôznych akcií, konferencií a slávností oživiť svoje vysielanie. „Veľmi nás teší, že sme už objednali nové DSNG zariadenie, ktoré sa pre nás vyrába a umožní prinášať na televízne obrazovky viac priamych prenosov z celého územia Slovenska a Európy. Našim divákom chceme priblížiť život v rôznych kútoch Slovenska.“ Od nástupu do funkcie hovorí Ján Buc o potrebe rozšírenia pokrytia signálom: „Veríme, že v dohľadnom čase začneme vysielať aj prostredníctvom satelitu ASTRA. Vysielanie TV LUX plánujeme zaradiť tiež do digitálneho terestriálneho vysielania cez lokálne vysielače v Bratislave, na Záhorí, v okolí Piešťan a v budúcnosti aj v okolí Trnavy a Nitry. Samozrejme, budeme sa snažiť o zaradenie do digitálneho terestriálneho vysielania i na ostatnom území Slovenska. Všetky tieto kroky a rast je možné robiť len vďaka podpore divákov, podporovateľov a vlastníkov TV LUX, Konferencie biskupov Slovenska a LUX communication.“

Televízia LUX je slovenská katolícka televízia, ktorá začala vysielať 4. mája 2008 prostredníctvom satelitu a káblovej televízie. Jej ambíciou je budovať na Slovensku televíznu alternatívu, prostriedok šírenia pokoja, povzbudenia a hodnôt.

(TV LUX)

Mohlo by vás ešte zaujímať