Reklama

TÚ SR: 37 prevádzkovateľov spolu prevádzkuje 306 rozhlasových vysielačov

K 31.12.2011 v Slovenskej republike pôsobilo 37 prevádzkovateľov, ktorí na základe povolenia od Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR) spolu prevádzkovali 306 analógových rozhlasových vysielačov. Informácie vyplývajú z databázy TÚ SR.
Pokračovanie nižšie:

Dvaja najväčší z nich, EXPRES NET, a.s. a Towercom, a.s., prevádzkujú rovnako 24% zo všetkých rozhlasových vysielačov na Slovensku. Tretí najväčší ANTENA PLUS, a.s. prevádzkuje 8% zo všetkých rozhlasových vysielačov. Tieto spoločnosti poskytujú na veľkoobchodnej úrovni služby rozhlasovým staniciam, ktorým zabezpečujú terestriálne šírenie rozhlasového vysielania. Percentuálny podiel na celkovo prevádzkovaných vysielačoch sa časom mení.

(TÚ SR)

Mohlo by vás ešte zaujímať