Reklama

Služby satelitnej televízie Skylink na Slovensku zabezpečuje česká spoločnosť TradeTec

Do konca roku 2011 zabezpečovala distribúciu dekódovacích kariet Skylink na území Slovenskej republiky ako aj predaj jednotlivých programových balíčkov samotným užívateľom, ktorí si registrovali dekódovaciu kartu pre územie Slovenskej republiky spoločnosť Skylink a.s.

Prečítajte si tiež: Služby Skylinku na Slovensku sprostredkuje Skylink, a. s.

Pokračovanie nižšie:

Od nového roku 2012 zabezpečuje služby česko-slovenskej satelitnej platformy Skylink aj na Slovensku česká spoločnosť TradeTec podobne ako je to v Českej republike. „Spoločnosť Skylink a.s. už pre nás žiadne činnosti nevykonáva“, povedal pre náš portál SatelitnaTV.sk Jaromír Glisník, člen predstavenstva spoločnosti TradeTec.

Pre slovenských zákazníkov sa zmenila aj korešpondenčná adresa. Aktuálna adresa je:

Satelitná televízia Skylink
P.O.BOX 11
022 04 Čadca 4
Slovenská republika

Od 1. januára 2012 došlo tiež ako u CS Linku tak aj u Skylinku k vyčleneniu jednotlivých odborných činností a ich prevod na externého dodávateľa služieb. Súčasne s vyčlenením činností prešli k dodávateľským spoločnostiam rovnako aj pracovníci spoločností Media Vision, s.r.o., TradeTec, a.s. a Skylink, a.s., ktorí príslušné činnosti vykonávajú.

Prečítajte si tiež: Organizačné zmeny platforiem CS LINK a Skylink

Mohlo by vás ešte zaujímať