Reklama

Súťažte s NGC o vstupenky na veľtrh Moderný Rybár ako aj o ďalšie ceny

National Geographic Channel (NGC) tento týždeň pri príležitosti blížiaceho sa veľtrhu Moderný Rybár zahájil exkluzívnu dvojtýždennú SMS súťaž.

V pondelok 2.1. 2012 bola na webových stránkach www.natgeotv.com/cz a vo vysielaní NGC zverejnená jednotná súťažná otázka pre celé obdobie trvania súťaže. Odpovedať prostredníctvom SMS správ je možné v termíne 2. až 15. januára vrátane, a to ako na území Českej tak aj Slovenskej republiky.
Pokračovanie nižšie:


Výhercovia si medzi seba rozdelia 40 čestných vstupeniek na veľtrh Moderný rybár, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. až 29. januára 2012 vo Veľtržnom paláci výstaviska v Prahe – Holešoviciach. V rámci súťaže bude navyše vylosovaný hlavný výherca, ktorý obdrží hodnotné rybárske vybavenie od spoločnosti DAIWA, ktoré mu slávnostne predajú zástupcovia National Geographic Channel a partneri súťaže v rámci veľtrhu Moderný Rybár.

Zástupcovia National Geographic Channel týmto pozývajú fanúšikov NGC a všetkých rybárov k návšteve veľtrhu, na ktorý si pripravili bohatý sprievodný program pre malých i veľkých.

Viac informácií o súťaži nájdete na webových stránkach NGC www.natgeotv.com/cz a na Facebooku National Geographic Channel Česká republika a Slovensko.

(NGC)

Mohlo by vás ešte zaujímať