Reklama

Televízia TV LUX vysiela v nočných hodinách vysielanie Rádia LUMEN

Televízia TV LUX spustila jedinečný projekt na Slovensku. Jej diváci môžu po skončení vysielania v nočných hodinách počúvať na stanici vysielanie Rádia LUMEN (od 23:00 h do 7:00 h). Umožnila to spoločná dohoda, ktorú medzi sebou uzavreli obe médiá. Predstavitelia televízie i rádia veria, že týmto krokom začne nová spolupráca katolíckych médií na Slovensku, čo bude prínosom predovšetkým pre ich divákov a poslucháčov. Novú službu spustili od prvej adventnej nedele.
Pokračovanie nižšie:


Našou snahou je vytvárať spoločenstvo ako jeden zo základných prvkov svedectva o Kristovi. V Rádiu LUMEN sme preto s potešením prijali žiadosť vedenia TV LUX o sprostredkovanie tohto typu doplnkového vysielania. Náš signál vysielaný v katolíckej televízii na Slovensku je nielen svedectvom pre svedectvo, ale aj službou jej divákom aj našim poslucháčom. Nech nás teda spája spoločná snaha o prípravu na príchod nášho Pána nielen teraz pred Vianocami, ale po celý čas. Tomuto dielu spolupráce vyprosujem Božie požehnanie,“ hovorí o spolupráci riaditeľ Rádia LUMEN Juraj Spuchľák.
Je pre mňa veľkou radosťou, že sa podarilo zrealizovať doplnkové vysielanie Rádia LUMEN v TV LUX. Vidím to ako ďalší z krokov v spolupráci na poli evanjelizácie prostredníctvom médií. Verím, že táto spolupráca bude pokračovať a bude prinášať konkrétne ovocie v zápase o Božie kráľovstvo v našej spoločnosti,“ pridáva sa Ján Buc, riaditeľ TV LUX.

Rádio LUMEN je súkromná rozhlasová stanica s evanjelizačným charakterom. Vlastníkom je Katolícka cirkev na Slovensku v jej štruktúrach. Chce slúžiť ako jej dielo na poučenie a oddych všetkých, ktorí ho počúvajú. Signál rádia sa prvýkrát objavil v éteri 7. apríla 1993. Išlo o Rádio Mária, ktoré v decembri 1994 prijalo súčasný názov „LUMEN“, čiže „Svetlo“. TV LUX je slovenská katolícka televízia, ktorá spustila samostatné vysielanie 4. mája 2008 prostredníctvom satelitu a káblovej televízie. Jej ambíciou je budovať na Slovensku televíznu alternatívu, prostriedok šírenia pokoja, povzbudenia a hodnôt.

(TV LUX)

Mohlo by vás ešte zaujímať