Reklama

Štúdia Ofcom: Pravidelne sa pozerá na televíziu 95% detí

Ofcom, britský regulátor v oblasti komunikácií, zverejnil koncom októbra obsiahlu štúdiu mapujúcu užívanie médií deťmi vo veku 5-15 rokov. Štúdia vychádza z veľkej časti zo zistení, ktoré priniesol sociologický prieskum monitorujúci niektoré aspekty mediálnej gramotnosti z jari tohto roka. Výsledky výskumu ukazujú, že televízia zostáva i naďalej médiom, ktoré deti využívajú najčastejšie. Pravidelne, teda každý, alebo takmer každý deň, sa na televíziu pozerá 95 % britských detí, pričom čím ďalej väčší počet detí má televíziu priamo vo svojej izbe: veková kategória 5-7 rokov (45 %), 8-11 rokov (61 %), 12-15 rokov (74 %). Celkový počet hodín, ktoré detskí diváci strávia sledovaním televíznych programov, sa zvýšil na 17 hodín a 34 minút za týždeň, čo robí 2,5 hodiny denne. Dané čísla korešpondujú so zisteniami sociologických prieskumov prevedených v českom prostredí.
Pokračovanie nižšie:


Britský prieskum ďalej sondoval, v ktorých časoch a aké programy deti najčastejšie sledujú. Výsledky ukázali, že celé dve tretiny času, ktoré deti strávia pri televíznej obrazovke (68 %), sa vzťahuje k ‚dospelým vysielacím časom‘1, a len jedna tretina (32 %) detským programom, z čoho vyplýva, že deti trávia sledovaním programov pre dospelých dvakrát viac času než sledovaním programov určených ich vekovej kategórii. Prieskum ďalej ukázal, že celá jedna pätina detí zostáva pri televíznej obrazovke po 21:00, čo  je hranica, ktorú britský mediálny zákon určil ako hraničnú vo vzťahu k ochrane detí a mladistvých.

Najzaujímavejšie poznatky priniesli odpovede na otázky vzťahujúce sa k ‚nepatričnému obsahu‘ televízneho vysielania. Deťom najčastejšie vadilo veľké množstvo reklám, toto uviedlo celých 72 % detí vo veku 12-15 rokov a 58 % v kategórii 8-11 rokov.

Prieskum bol zameraný tiež na rodičov a ich postoj k užívaniu médií ich deťmi. Najviac britských rodičov má obavu z obsahu televízneho vysielania (31 %), čo robí televíziu z pohľadu rodičov ‚viac ohrozujúcou‘ než napríklad internet, mobilný telefón, alebo hranie hier. Ďalším zaujímavým aspektom je fakt, že zo všetkých rodičov/respondentov 11 % vyjadrilo znepokojenie nad obsahom hudobných videoklipov, ktoré sú pre veľkú časť rodičov spojené s nevhodným sexuálnym obsahom.

Mohlo by vás ešte zaujímať