Reklama

RTVS: Pozemné skúšobné digitálne rozhlasové vysielanie v systéme DRM+

Rozhlas a televízia Slovenska začala koncom októbra 2011 pozemné skúšobné digitálne rozhlasové vysielanie v systéme DRM+ na frekvencii 98,9 MHz.

Vysielač je umiestnený na budove Slovenského rozhlasu na Mýtnej 1 v Bratislave. Vysielač v systéme DRM+ je v prevádzke od 18:00 do 06:00 hod. Po ukončení merania a vyhodnotenia skúšobného vysielania (v spolupráci s Výskumným ústavom spojov v Banskej Bystrici) bude na tejto frekvencii v čase od 06:00 do 18:00 hod. šírený program Rádia Patria vysielaný klasickou frekvenčnou moduláciou.
Pokračovanie nižšie:


Systém DRM+ umožňuje digitálne prenášať zvukové dáta v rozsahu 35-185 kbps. Tento dátový tok umožňuje prenášať 1 až 4 programové služby dátovým kódovaním MPEG4-AAC a široký rozsah doplnkových dátových služieb. Systém DRM+ je jedným z kandidátov pri prechode z analógového na digitálne rozhlasové vysielanie. O tomto prechode sa uvažuje po roku 2020. Prechodom na digitálne vysielanie sa dosiahne efektívnejšie využitie kmitočtového spektra (podobne ako pri televíznom systéme DVB-T). V súčasnosti nie sú stanovené žiadne povinné termíny prechodu na digitálne rozhlasové vysielanie, ale vzhľadom na preplnenosť vyhradeného kmitočtového spektra bude tento prechod nevyhnutný.

Prevádzkou skúšobného vysielania si Rozhlas a televízia Slovenska overuje technické a technologické možnosti tohto systému, na základe čoho sa môže zodpovedne pripraviť na takýto prechod.

(RTVS)

Mohlo by vás ešte zaujímať