Reklama

Na Ukrajine vysiela až 1706 rozhlasových a televíznych staníc

V súčasnej dobe na Ukrajine vysiela 1706 rozhlasových a televíznych spoločností, povedal podpredseda Národnej Rady, Larysa Mudrak. Televízny trh na Ukrajine je veľmi nasýtený. Je to dobre, ale nie je to charakteristické pre Európu. Európsky experti sa divia koľko televíznych staníc vysiela na Ukrajine, pretože je to v priemere o 15-20% viac ako v iných európskych krajinách podobnej veľkosti ako je Ukrajina.
Pokračovanie nižšie:


Okrem toho, ukrajinský televízny trh oproti európskemu úspešne prežil hospodársku krízu. V súčasnosti sa zaznamenáva ďalší rast.

Na satelitnom nebi je možné tiež zachytiť niekoľko zaujímavých nekódovaných televíznych a rozhlasových staníc. Ukrajinský vysielatelia využívajú hlavne satelitné pozície 4.0°W a 4.8°E.

(satkurier.pl)

Mohlo by vás ešte zaujímať