Reklama

TV Prima sa zmení na Prima family

Dňa 26. októbra 2011 tohoto roku informovala spoločnosť FTV Prima, spol. s r.o., českú Radu pre rozhlasové a televízne vysielanie o svojom pláne vrátiť pôvodné historické vysielacie licencie a plánovanom ukončení vysielania programu Prima televízie na ich základe. To sa uskutoční v skorých ranných hodinách v nedeľu 1. januára 2012 s tím, že ihneď potom začne vysielať nová televízia Prima family, ktorá svojou vysielacou schémou umožní lepšie a kvalitnejšie rozvíjať povahu vysielaného Prima programu ako rodinnej televízie. Diváci tak o svoje obľúbené porogramy neprídu a Prima family sa stane ťahúňom všetkých programov rodiny Prima.
Pokračovanie nižšie:


„V řadě průzkumů, které jsme si v letošním roce nechali zpracovat, potvrdili diváci tezi, že hlavní program, který vysíláme, se stává synonymem pro „rodinnou televizi“. Díky tomuto potvrzení ze strany diváků nyní začleňujeme název „family“ do jména našeho hlavního vysílacího programu,“ vysvetľuje Marek Singer, generálny riaditeľ spoločnosti FTV Prima, spol. s r.o., ktorá je držiteľom vysielacích licencií pre kanály Prima COOL, Prima love a Prima family.

n=371 (je pre nich veľmi dôležité, aby televízia bola rodinná) – zdroj dát: Segmentace televizních diváků, spol. Median, leto 2011

Televízia Prima family bude vysielať iba digitálne.

O ďalších podrobnostiach a zmenách v súvislosti s ukončením vysielania TV Prima a zahájením vysielania Prima family bude spoločnosť FTV Prima svojich divákov ešte informovať a to v dostatočnom predstihu.

Mohlo by vás ešte zaujímať