Reklama

TÚ SR uvažuje o prideľovaní frekvencií v elektronickej aukcii

Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) uvažuje, že ešte v tomto roku vyhlási výberové konanie na pridelenie frekvencií v pásmach 800 (tzv. digitálna dividenda) a 2600 MHz formou elektronickej aukcie. Elektronická aukcia by mohla prebehnúť v 1. štvrťroku 2012, pričom TÚ SR uvažuje elektronickou aukciou prideľovať abstraktné bloky frekvencií. V súčasnosti prebiehajú rokovania s ministerstvami dopravy a financií o navýšení rozpočtu TÚ SR, čo je nevyhnutné na realizáciu elektronickej aukcie.
Pokračovanie nižšie:


TÚ SR ďalej plánuje vhodným nastavením podmienok výberového konania prioritne dosiahnuť pokrytie širokopásmovým prístupom k internetu na miestach, kde pokrytie v súčasnosti ešte nie je. TÚ SR zároveň uvažuje, že pridelí účastníkovi aukcie, ktorý v Slovenskej republike ešte nemá frekvencie v pásmach 900 a 1800 MHz, aj frekvencie v pásmach 900 a 1800 MHz, čím plánuje posilniť súťaž na trhu.

(TÚ SR)

Mohlo by vás ešte zaujímať