Reklama

TÚ SR: Neplatiči tri roky nedostanú nové povolenie

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) upozorňuje odbornú verejnosť, že TÚ SR podľa nového zákona o elektronických komunikáciách nevydá individuálne povolenie na využívanie frekvencií a nepridelí čísla tomu, komu v posledných troch rokoch zrušil povolenie z dôvodu nezaplatenia úhrady. Neplatiči tak po zrušení povolenia nebudú môcť získať nové povolenie najbližšie tri roky. Neplatiči sa okrem toho nebudú môcť zúčastniť ani vo výberových konaniach na pridelenie frekvencií. Podľa nového zákona výberová komisia vylúči z výberového konania účastníka výberového konania, ktorému TÚ SR individuálne povolenie v posledných troch rokoch zrušil.
Pokračovanie nižšie:


Podľa pôvodného zákona účinného od 1.1.2004 do 31.10.2011 nebolo zákonným dôvodom na nepridelenie povolenia na používanie frekvencií alebo čísel neuhradenie jednorazovej alebo opakovanej úhrady za frekvencie a neuhradenie opakovanej úhrady za pridelené čísla do troch mesiacov odo dňa jej splatnosti. Neplatiči tak po zrušení povolenia mohli požiadať o nové povolenia a TÚ SR im ho bol povinný vydať. Neplatiči za frekvencie sa mohli zúčastňovať vo výberových konaniach na pridelenie frekvencií.

Mohlo by vás ešte zaujímať