Reklama

Nový český TV Magazín pre iPhone

Aplikácia prináša program 17 najsledovanejších TV kanálov zdarma. Ak chcete mať prístup k elektronickej verzii časopisu TV magazín a programu ďalších 39 kanálov, kúpte si štvrťročné predplatné za 2,39 eur. Po dobu trvania predplatného budete mať prístup k programu všetkých 56 kanálov a všetkým číslam TV magazínu. Po skončení predplatného bude prístup obmedzený späť na 17 kanálov. Prístup ku kompletnému obsahu môžete obnoviť nákupom nového predplatného.

Ak chcete bezplatne preniesť svoje predplatné na ďalšie zariadenie, zaregistrujte sa a prihláste v aplikácii v sekcii Nastavenia vo všetkých zariadeniach pod rovnakým menom a heslom. Po nákupe,registrácii a aktivácii účtu je nutné najskôr v aplikácii kliknúť na tlačítko Prihlásiť a až potom sa prihlasovať v ďalších zariadeniach.
Pokračovanie nižšie:


Programy je možné v aplikácii hodnotiť (po registrácii), vyhľadávať, pridávať medzi obľúbené a nastavovať upozornenie pred vysielaním. Z aplikácie ide odosielať priateľom upozornenie na program e-mailom a SMS. Každý program obsahuje stručný popis a ďalšie informácie je možné vyhľadávať cez internetové filmové databázy.
Po otočení iPhonu naležato na úvodnej obrazovke sa zobrazí prehľadný zoznam kanálov na celý deň s možnosťou horizontálneho a vertikálneho rolovania. Poradie a množstvo zobrazených kanálov si môže užívateľ zmeniť.

V rámci predplatného dostáva užívateľ na štvrť roka prístup k programom všetkých kanálov a ku všetkým číslam týždenníku TV magazín. Po vypršaní predplatného prístup k platenému programu a všetkým číslam TV magazínu zaniká. Návod k aplikácii nájdete v sekcii nastavenia.

Dĺžka predplatného je štvrť roka a stojí 2,39 eur (2,99 USD). Platba sa po odsúhlasení nákupu strháva z iTunes účtu užívateľa. Predĺženie predplatného môže uskutočniť užívateľ priamo v aplikácii, predplatné sa po vypršaní automaticky nepredlžuje. Už zahájené obdobie predplatného nie je možné zrušiť.

 

Mohlo by vás ešte zaujímať