Reklama

Jazyková rozmanitosť v slovenských médiách

Podľa Správy o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu v súčasnej dobe vysiela 19 vysielateľov na základe licencie televízne programové služby v jazyku národnostnej menšiny. Ich vysielanie sa uskutočňuje v maďarskom jazyku.

Ďalšie národnostné menšiny a etnické skupiny nemajú svoje vysielanie na základe licencie, dostatočný priestor však majú vyhradený vo verejnoprávnych okruhoch RTVS.
Pokračovanie nižšie:


Podľa posledného štatistického sčítania obyvateľov sa k príslušníkom národnostných menšín prihlásilo 704 315 osôb, čo predstavuje 13,1% z celkového počtu obyvateľov SR. Z toho najviac zastúpená bola maďarská menšina (9,7%), nasleduje rómska (1,7%), česká (0,8%), rusínska (0,4%), ukrajinská (0,2%), nemecká (0,1%) a iné.

V roku 2009 požiadalo Združenie Rusínov Slovenska o prešovskú rozhlasovú frekvenciu 97,2 MHz, ale keďže išlo o občianske združenie, Rada mu na základe zákona č. 308/2000 nemohla licenciu prideliť. V súčasnosti Rada neeviduje žiadateľa, ktorý by prejavil záujem vysielať v jazyku národnostných menšín.

„Je to škoda, že sa ďalšie národnostné menšiny a etnické skupiny neuchádzajú o možnosť mať súkromné televízne či rozhlasové vysielanie, veď by sa určite našla aj podpora zo slovenských alebo európskych fondov,“ vyjadril sa k súčasnej situácii predseda licenčnej Rady prof. Miloš Mistrík.

Mohlo by vás ešte zaujímať