Reklama

Česká televízia testuje HbbTV

Česká televízia v spoluprácii so spoločnosťou Aivel Technologies zahájila na spravodajskom programe ČT24 (v satelitnom vysielaní na družici Astra 23,5E) testovaciu prevádzku multimediálnych aplikácii v systéme HbbTV.

Aplikácia aktuálne obsahuje stručné informácie o HbbTV technológii, informácie o vlastnom testovacom vysielaní a poskytuje prístup ku dvom ďalším multimediálnym aplikáciám – aplikácia Test slúži k otestovaniu prijímačov s HbbTV funkciou a demo aplikáciou Wikipedie poskytujúci prístup do internetovej encyklopédie. V budúcnosti budú v DVB Portále pribúdať ďalšie zaujímavé aplikácie.
Pokračovanie nižšie:


Hybrid Broadcast Broadvand TV alebo HbbTV je nová európska platforma zameraná na spoločné využitie televízneho vysielania a širokopásmového pripojenia k internetu. HbbTV prináša divákom nové služby poskytovateľov obsahu, teda televíznych staníc, ako interaktívne televízie, video na prianie (VOD), interaktívnu reklamu, personalizáciu obsahu, hlasovanie, hry, či sociálne siete a taktiež služby spojené s vysielanym programom, ako sú teletext a elektronický programový sprievodca (EPG).

Pre príjem hybridného vysielania je potrebný digitálny satelitný prijímač s podporou HbbTV naladený na satelitné vysielanie programu ČT24 zo satelitu Astra 23,5E.

Mohlo by vás ešte zaujímať