Reklama

Skylink sťahuje z predaja karty CryptoWorks

Spoločnosť Irdeto Access B.V. – vlastník systému podmieneného prístupu CryptoWorks – zahájila v
januári 2007 päťročný proces útlmu CryptoWorksu, ktorý bude zavŕšený 31. 12. 2012 definitívnym
ukončením jeho podpory.
Pokračovanie nižšie:

Bez podpory Irdeta nebude možné zaručiť bezproblémové fungovanie kariet patriacich systému
CryptoWorks. U kariet CryptoWorks predaných po 1. 1. 2011 preto nie je možné garantovať dvojročnú zákonnú záručnú lehotu. Z tohto dôvodu sa Skylink rozhodol stiahnuť z predajnej siete nepredané karty CryptoWorks a bezplatne ich nahradiť novými kartami Irdeto ICE, ktoré fungujú v dekodéroch Irdeto a vďaka emulácii taktiež v dekodéroch CryptoWorks. Pre ICE karty pracujúce v systéme podmieneného prístupu Irdeto (CAID 0D96 a 0624) je podpora pre ďalšie obdobie Irdetom
zabezpečená.

Ktoré karty sa sťahujú z predaja
Skylink prevádzkuje dva systémy CryptoWorks označené CAID 0D03 a 0D70. K týmto systémom
patria prístupové karty s označením TRADE and TECHNOLOGY, TT Karta, Sky Link alebo Skylink,
sériové čísla:
CAID 0D03 (biele karty)
0000285xxxxxxx
03436xxxxxxxxx
CAID 0D70 (modré karty)
01976xxxxxxxxx
Skylink sťahuje z predaja karty s uvedenými sériovými číslami, pri ktorých nie je programové alebo časové obmedzenie. V predaji tak ostávajú TT Karta Sezóna a TT Karta ČT.

Podmienky výmeny
Skylink nahradí každú nepredanú kartu CryptoWorks podľa vyššie uvedenej špecifikácie novou kartou Irdeto ICE vo vyhotovení Skylink Standard. Podmienkou je zaslanie doposiaľ neregistrovaných kariet CryptoWorks v originálnom nepoškodenom balení na jednu z nižšie uvedených adries:

TradeTec, a.s.
Daliborova 419/11
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Česká republika

Towercom, a.s.
Cesta na Kamzík 14
831 01 Bratislava
Slovenská republika

Súčasťou zásielky musí byť čitateľné označenie odosielateľa s úplnou adresou pre zaslanie náhradnej karty. Náhradná karta bude zaslaná na náklady Skylinku do 10 dní od obdŕžania karty CryptoWorks.

Karty budú vymieňané do 31. 1. 2011.

Upozornenie:
Skylink nevymieňa karty iných prevádzkovateľov systému CryptoWorks – napríklad karty označené
Gital, Digitalink a CS Link. Ich náhrada je v kompetencii prevádzkovateľa platformy, ktorý ich uviedol na trh.

Mohlo by vás ešte zaujímať