Reklama

RÚ chce vyhlásiť výberové konanie na pridelenie frekvencií v pásme 450 MHz

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pripravuje vyhlásenie výberového konania na pridelenie frekvencií vo frekvenčnom pásme 450 MHz. „RÚ chce v celom pripravovanom procese výberového konania dosiahnuť maximálnu mieru transparentnosti, spravodlivosti, nediskriminácie a zabezpečenie efektívneho využívania frekvenčného spektra, preto otvára verejnú konzultáciu,“ uviedol slovenský regulátor. Podrobnosti nájdu záujemcovia na webovej stránke RÚ.
Pokračovanie nižšie:


V roku 2000 boli frekvencie v rozsahu 451,31 MHz – 455,73 MHz / 461,31 MHz – 465,73 MHz pridelené spoločnosti EuroTel Bratislava, a.s. (v súčasnosti spoločnosť Slovak Telekom, a.s.) s platnosťou do 30.08.2011. Neskôr bola predĺžená doba platnosti povolenia do 31.08.2021 a následne do 31.12.2025. V roku 2017 sa spoločnosť Slovak Telekom, a.s. ako držiteľ individuálneho povolenia vzdala svojho práva na používanie týchto frekvencií. RÚ v záujme podpory nových druhov technológií a dosiahnutia flexibilného a efektívneho využívanie frekvenčného spektra zvažuje rozšírenie úseku 2×4,42 MHz aktuálne určeného pre verejnú rádiotelefónnu službu na ucelený duplexný blok 2×5,00 MHz. Snahou RÚ je nastavenie podmienok výberového konania tak, aby sa o ponúkané frekvencie mohol uchádzať každý záujemca, ktorý plánuje budovanie širokopásmovej prístupovej siete.

Mohlo by vás ešte zaujímať

Komentáre

  1. len JEDEN LTE blok, ale s potenciálom dobrého šírenia signálu … čo takto to nechať záchranárom, plus nejaké IoT

    1. Lenže sa tam trasú i nenažranci hrabiví, čo by všetko chceli len pre seba, všetko schabrať a ostatných odvšadiaľ vystrnadiť. (:

  2. redakcia Top info novinky digi tv 4.1 2018 budu Digi tv HD stanice Animal Planet HD a Discovery HD a Epic Drama HD

Komentáre už nie sú povolené.