Reklama

Reakcia spoločnosti M77 Group S.A. ku odporúčaniam Ministerstva hospodárstva SR

Spoločnosť M77 Group S.A. nesúhlasí s odporúčaným postupom, ktorý uviedlo Ministerstvo hospodárstva v liste pre zákazníka satelitnej televízie Skylink. MH SR sa vyjadruje k postupu v prípade, že zákazník nesúhlasí so zmenou všeobecných obchodných podmienok pre poskytovanie služby satelitnej televízie Skylink, ku ktorej došlo 15. júna 2012 a ktorým bola zavedená možnosť účtovať servisný poplatok. Spoločnosť M77 Group S.A. vyzýva svojich zákazníkov, aby sa podobnými odporúčaniami neriadili.
Pokračovanie nižšie:


„Obsah listu Ministerstva hospodárstva je vysoko nekorektný a postup, ktorý v ňom ministerstvo odporúča, nemá oporu v platnej legislatíve. V prípade, že by sa odporúčaným postupom široká verejnosť v dobrej viere riadila, mohla by táto skutočnosť viesť k vzniku značných majetkových škôd. A to nielen na strane predajcov satelitnej techniky a našej spoločnosti, ale v konečnom dôsledku aj na strane samotných zákazníkov. Výroky ministerstva našu spoločnosť zásadne poškodzujú, a preto pripravujeme právne kroky k tomu, aby sa podobné výroky v budúcnosti neopakovali,“ uviedol Marek Němec, mediálny zástupca spoločnosti M77 Group S.A.

Ministerstvo hospodárstva uviedlo, že pokiaľ zákazník neakceptuje podstatné zmeny zmluvných podmienok, je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb v zmysle príslušných ustanovení zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Zároveň mu bolo oznámené, že je tiež oprávnený odstúpiť o zmluvy o kúpe technického zariadenia, ktoré si zadovážil spoločne s dekryptovacou kartou nutnou na príjem signálu satelitnej televízie Skylink. Obe tieto vyjadrenia sa však nezakladajú na pravde.

M77 Group S.A. nepodlieha vyššie spomínanému zákonu o elektronických komunikáciách, nakoľko ako prevádzkovateľ satelitnej platformy Skylink nie je poskytovateľom telekomunikačných služieb. Ďalej je potrebné upozorniť, že nie je možné spájať poskytovanie služby satelitnej televízie Skylink a predaj satelitnej techniky, ktorú poskytujú samotní predajcovia. Tieto obchody spolu nesúvisia a ich spojitosť nemá oporu v zákone. Satelitná technika nie je výhradne spojená s poskytovaním satelitnej televízie Skylink, ale môže byť voľne využitá na príjem nekódovaných programov, či pre príjem satelitnej televízie iných poskytovateľov. „ Rovnakou absurdnou logikou by sme mohli chcieť vrátiť automobil v prípade zdraženia pohonných hmôt, “ dodáva Marek Němec.

Právo zákazníka odstúpiť od zmluvy sa týka tých prípadov, kedy dochádza k zmene všeobecných obchodných podmienok (ďalej VOP) alebo iného dokumentu obdobného významu. Tento krok sa týka len zákazníkov, ktorí sú zmenou VOP dotknutí, nie tých, ktorí zmluvu uzavreli počas doby účinnosti súčasnej verzie VOP.

Do zmluvného vzťahu zákazník vstupoval s vedomím, že ho uzatvára na dobu neurčitú a že poskytovateľ (rovnako ako aj zákazník) je oprávnený zmluvný vzťah jednostranne ukončiť. Spoločnosť existujúcich zákazníkov na prechod k servisnému poplatku nenúti, snaží sa ich naopak presvedčiť o nevyhnutnosti zavedenia tohto poplatku. Všetkým existujúcim zákazníkom, ktorí do určitej doby nepristúpili na zavedenie servisného poplatku, M77 Group adresne zaslala list, v ktorom sama vypovedala zmluvný vzťah a teda nemá zmysel, aby zákazník výpoveď podával ešte raz.

V prípade záujmu o pokračovanie služieb poskytovania satelitnej televízie je možné súhlas s novými obchodnými podmienkami jednoducho vyjadriť uhradením Servisného poplatku, prípadne výmenou staršej karty Cryptoworks za kartu Skylink VÝMENA, alebo objednaním plateného programového balíku. Žiadny ďalší administratívny úkon nie je potrebný.

Aj po zavedení servisného poplatku zostáva služba satelitnej televízie Skylink jednoznačne najvýhodnejšou na trhu, a to cenovo, ako aj z hľadiska kvality dodávaných služieb.

(M77 Group)

Mohlo by vás ešte zaujímať

Komentáre

  1. M77 by mal v prvom rade dodržiavať zákony a prestať klamať ľudí, ich reakcie nikoho nezaujímajú …..

  2. M77 je v prvom rade závislá od zákazníkov a nie opačne. Toto by si mohol každý uvedomiť.

  3. Bohuš.Si ako vzdy vedla. Si taky stary? Ja nepotrebujem skylink, ani 90-ku na balkone, či internet v mobile ako ty…premna za mna nech skylink krachne…vsak kto koho potrebuje? Bohuško a teba uz vonkoncom nepotrebujem pretoze ty za to nemozes.

  4. Votava no neskutočnú zlátaninu si napísala :-))), to iba na okraj, a Tvoje názory sú mi totálne ukradnuté ….

  5. Bohušu, tak ako tvoje názory. Ak su to vôbec názory..

    M77 by mal v prvom rade dodržiavať zákony a prestať klamať ľudí, ich reakcie nikoho nezaujímajú …..toto si napisal. Ake zákony? V čom klame ľudi? Sa zobuď. Všetko je v sulade zo zákonom a informovanostou ľudi. Každá platforma ma ser.poplatok. niekto to nazýva aj administratívny poplatok. Najprv si prever skutočnosti a potom tu niečo vypoť…

  6. votava, je daľší agent Skyblinku, ste nasratí vo všetkých diskusiách smradi …

Komentáre už nie sú povolené.