Reklama

Platforma Skylink zakročí výrazne proti pirátom najneskôr do konca roka 2012

Reklama

UPC: Pirátskemu príjmu TV signálu už čoskoro „odzvoní”