Reklama

ORF zaháji výmenu dekódovacích kariet

Reklama

Rakúsko: Pozemná televízia iba digitálne