Reklama

Slovenskí pracovníci RÚ budú monitorovať a odhaľovať na OH v Paríži vysielateľov bez licencií

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) posiela na letnú olympiádu do Francúzska dvoch svojich pracovníkov odboru štátneho dohľadu elektronických komunikácií. Dohliadať budú na hladký priebeh olympiády z pohľadu bezdrôtového prenosu obrazu, zvuku a dát vysielateľov, ktorí zabezpečujú TV prenosy a technickú obsluhu športovísk. Informoval dnes o tom RÚ.
Pokračovanie nižšie:

Som rád, že v histórii nášho úradu a Slovenska, je to vôbec po prvýkrát, čo posielame kolegov na olympiádu,“ povedal predseda úradu Ivan Marták.

Pracovníci museli prejsť jazykovou skúškou z angličtiny, až po úspešnom ukončení testu sa mohli zúčastniť prvého výcvikového stretnutia v meste Donges. „Na výcvikovom stredisku francúzskeho regulačného úradu nám ukázali ich technológie, meracie prístroje a postupy pri práci.  Následne sme mali skúšku, skryli nám rušičku GPS signálu a museli sme ju nájsť, čo sme úspešne zvládli,“ zmienil Lukáš Vaněk, hlavný radca odboru štátneho dohľadu elektronických komunikácií z krajského pracoviska Nitra. Následne mohol spolu s kolegom absolvovať druhé kolo školenia priamo v Paríži a to počas oficiálnej súťaže triatlonu. Dostali databázu, kde bola licencovaná frekvencia s popisom, no aj tá, ktorá licencovaná nebola. A práve túto museli vyhľadávať. „Počas vyhľadávania sme signál demodulovali na zvuk. Mali sme smerové antény, čiže okrem toho, že sme zameriavali azimut pomocou úrovne signálu, sme ho mohli aj počúvať,“ povedal Vaněk a dodal: „Stalo sa nám, že sme počuli hovorenú nemčinu, vytipovali sme si nemecké štáby a našli práve ten s nelicencovanými mikrofónmi.“

Lukáš Vaněk bude v parížškom paláci, kde teda bude monitorovať športy v interiéri. Naopak kolega Miroslav Horváth bude pracovať v exteriéri priamo pri Eifelovej veži. „Budeme vykonávať rovnakú prácu ako na Slovensku, to znamená, budeme dohľadávať nepovolené zdroje signálov bezdrôtových prenosov, a teda dohľadávať zariadenia, ktoré spôsobujú rušenie povoleným zariadeniam s licenciou pre dané frekvencie,“ povedal Miroslav Horváth, hlavný radca odboru štátneho dohľadu elektronických komunikácií krajského pracoviska Žilina.

Obaja technici RÚ budú na olympijských hrách pomáhať francúzskym kolegom, ktorí budú monitorovať celé frekvenčné pásmo na stacionárnych zariadeniach a úlohou našich pracovníkov bude na základe akýchkoľvek podnetov v teréne s prenosným meracím prístrojom dohľadávať zdroj rušenia, prípadne kontrolovať, či má vysielateľ platnú licenciu alebo nie. V prípade, ak nájdu niekoho, kto vysiela bez platnej licencie, musia ihneď konať a zariadenie mu vypnúť, následne odovzdať francúzskym kolegom. V horších prípadoch majú pokyny privolať políciu.

Pracovníci úradu budú pracovať od úvodného až po záverečný ceremoniál. Smeny majú doobeda, poobede, dokonca aj v noci. Budú pracovať spolu s ďalšími približne 400 pracovníkmi z celého sveta. Všetky náklady, či už školenia alebo samotný výkon práce na olympiáde a tiež doprava, sú plne hradené z francúzskej strany.

Mohlo by vás ešte zaujímať