Reklama

RTVS získala od štátu 9 miliónov eur

RTVS na základe podpísaného dodatku k zmluve so štátom získala 9 miliónov eur, z ktorých 7,5 milióna eur použije na modernizáciu vysielacích a výrobných štúdií v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici a zvyšnú sumu na výrobu televízneho programu. Informoval dnes o tom verejnoprávny vysielateľ.

Ako som už viackrát avizoval, mnohé budovy v areáloch RTVS sú v havarijnom stave, čo začalo ohrozovať aj časť výrobných procesov. Som preto veľmi rád, že niekoľkomesačné úsilie manažmentu RTVS sa zavŕšilo podpísaním dodatku zmluvy so štátom. Suma je rozdelená na dve časti, z ktorých jedna pôjde na systémovú podporu pôvodnej tvorby a druhá na nevyhnutnú obnovu priestorov v areáloch RTVS,“ priblížil generálny riaditeľ Jaroslav Rezník.
Pokračovanie nižšie:


Opraviť sa majú tie časti objektov, kde sa vyrábajú jednotlivé programy, upravuje natočený materiál do finálnej podoby a zabezpečuje jeho vysielanie. Strecha nad výrobnými a vysielacími štúdiami je v havarijnom stave, na mnohých miestach preteká a pri väčších dažďoch hrozí jej prepadnutie.

Renovovať by sa mala aj fasáda budovy, kde sa štúdia nachádzajú, aby sa lepšie ochránili technické a vysielacie zariadenia. Plánuje sa tiež nákup a výmena zariadení na realizáciu televízneho vysielania. Z 1,5 milióna eur sa podporí vlastná výroba dramatických, dokumentárnych, publicistických a hudobných programov.

Mohlo by vás ešte zaujímať