Reklama

Do MinDigTV Extra sa vráti dokumentárny kanál Spektrum

Po piatich mesiacoch sa do maďarského DVB-T vráti opäť dokumetárny kanál Spektrum. Dohodol sa na tom vysielateľ – AMC Networks International Central and Northern Europe spolu s prevádzkovateľom tamojšej terestriálnej platformy MinDig TV Extra, spoločnosťou Antenna Hungária.
Pokračovanie nižšie:


Na základe novej dohody má byť Spektrum oficiálne k dispozícii v maďarskom DVB-T opäť od 1. októbra 2017. Od začiatku bude ale súčasťou platenej platformy MinDig TV Extra. Pre príjem bude tak potrebné dekódovacie zariadenie a mať zaplatený potrebný balíček. Očakáva sa však, že v rámci ochutnávky by mohol byť dostupný v prvých dňoch dočasne nekódovane (FTA).

V ktorom multiplexe sa Spektrum objaví, nie je aktuálne známe. O ďalších podrobnostiach vás samozrejme budeme ešte informovať. Majitelia prijímačov s funkciou LCN ho nájdu od októbra na pozícii číslo 35, hneď za programom TLC.

Mohlo by vás ešte zaujímať