Reklama

Európski satelitní operátori diskutovali v Benátkach o inteligentných sieťach budúcnosti

Európski satelitní operátori v Benátkach diskutovali o kľúčovej úlohe satelitu pri budovaní budúcej digitálnej infraštruktúry.

Asociácia európskych satelitných operátorov (ESOA) bola zastúpená Aartim Hollom, generálnym tajomníkom a Karimom Michelom Sabbaghom, členom predstavenstva ESOA, a zároveň prezidentom a CEO spoločnosti SES. Podujatie „Digitálne Benátky 2014“ (Digital Venice 2014) boli organizované Talianskym predsedníctvom EÚ. Okrem zástupcov ESOA sa diskusie zúčastnili Matteo Renzi, taliansky premiér, Neelie Kroes, podpredsedníčka Európskej komisie, politický predstavitelia z členských štátov EÚ, ako aj vrcholní predstavitelia spoločností z oblasti ICT.
Pokračovanie nižšie:


V rámci diskusií Sabbagh privítal túto iniciatívu a poznamenal, že v budúcnosti internetu bude dominantné video, a potreba vysokokvalitných služieb dostupných kdekoľvek, kedykoľvek a na akomkoľvek zariadení. „Práve to je jedným z dôvodov, ktorý vyvolá veľký dopyt po kapacite. Spoločnosť Cisco predpovedá nárast ročného celosvetového prenosu dát na internete na viac ako zettabyte (ZB) – čo je tisíc miliárd gigabytov – už v roku 2016,“ povedal Sabbagh a dodáva: „Hneď ako sa udomácni vysielanie v Ultra HD, dôjde k ďalšiemu nárastu a individuálne využívanie kapacity v Európe môže vyžadovať až 100-násobok dátovej kapacity, ktorú momentálne domácnosti využívajú.

Môžu to spoločnosti zvládnuť? Môžu si operátori dovoliť prenos takéhoto objemu dát, ktorý má minimálnu (ak vôbec nejakú) transportnú hodnotu? Je prijateľné zvýšenie odhadovanej uhlíkovej stopy, resp. emisií? Budú mať občania zabezpečený rovnaký prístup k takýmto službám? Odpoveď nie je v žiadnom prípade až taká zrejmá,“ hovorí ďalej Sabbagh. „Satelit poskytuje infraštruktúru, ktorá už do zettabyte éry vstúpila. Univerzálnosť satelitnej kapacity pri jej využívaní ako aj bezkonkurenčné ekonomické riešenie pri poskytovaní hromadných služieb, práve to sú dôvody, vďaka ktorým môže satelit zohrávať hlavnú úlohu pri budovaní optimálnej a inteligentnej siete budúcej generácie, ktorá odolá aj z časového hľadiska. Pozývam účastníkov tohto podujatia, aby sme spoločne spolupracovali na hybridných satelitných-terestriálnych riešeniach, keďže stoja len zlomok nákladov. Pomáhajú odbremeniť terestriálne siete a presmerovať investície, takisto urýchľujú poskytovanie multi-play služieb, umožňujú efektívnejšie využívanie frekvenčného spektra a pomáhajú zabrániť novým digitálnym rozdielom.

Aarti Holla, generálny tajomník asociácie ESOA, v rámci panelovej diskusie na tému Jednotný digitálny trh, ktorej sa zúčastnil aj Roberto Viola, námestník generálneho riaditeľa DG Connect, poznamenal, že satelit predstavuje nákladovo efektívne riešenie pri prenose video obsahu v rámci riadenia inteligentných sietí.

Zettabyte_era

Zvyšovanie penetrácie HD vysielania a postupné rozširovanie vysielania v Ultra HD, ktoré sme mohli nedávno vidieť aj pri prenosoch z Majstrovstiev sveta vo futbale 2014 v Brazílii, poukazujú na potrebu vytvárania partnerstiev a hľadania udržateľných komerčných riešení, ktoré integrujú satelit v rámci komplexných sietí, ktoré sú nevyhnutné pri prenose videa budúcej generácie,“ hovorí Holla a dodáva: „Je to jediný spôsob, ktorým budú občania skutočne ťažiť z video obsahu dostupného kedykoľvek, kdekoľvek a na akomkoľvek zariadení.

(Grayling)

Mohlo by vás ešte zaujímať