Reklama

Antik získal od vysielacej rady novú licenciu na vysielanie cez internet

Najväčší regionálny poskytovateľ telekomunikačných služieb ANTIK Telecom dostal rozhodnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) o zmene registrácie retransmisie. RVR rozšírila registráciu o „OTT – (šírenie televízneho signálu po verejnom internete)”, zatiaľ čo doteraz znela registrácia na pojem IPTV. Klienti Antiku využívajú IPTV retransmisiu aj cez vlastné zariadenie SmartTVBox, ktoré sprístupňuje TV kanály cez bežný internet.
Pokračovanie nižšie:

Nestotožňujeme sa s rozhodnutím RVR, ktorá na základe nezákonných podkladov usúdila, že pojem Internet Protocol TV nezahŕňa šírenie TV cez internet, napadli sme ho na súde,“ vysvetľuje Vlastimil Lakatoš, vedúci oddelenia IPTV v ANTIK Telecom, s.r.o. „Keďže ale rozhodnutie RVR sa stalo v zmysle zákona právoplatným bez ohľadu na našu žalobu, ostáva nám ho rešpektovať až do rozhodnutia súdu. Požiadali sme preto Radu o rozšírenie licencie. RVR nám vyhovela v plnom rozsahu.“ Antik pritom očakáva, že v prípade úspechu súd následne nariadi Rade opätovné posúdenie celej veci.

RVR vo svojom októbrovom rozhodnutí neuznala, že ANTIK Telecom má súhlas k šíreniu všetkých staníc aj cez internet cez svoje zariadenie SmartTVBox keďže na dané šírenie používa tzv. Internet Protocol TV (skrátene IPTV). Rada na základe dokumentu nájdeného na internete bez opory v slovenskej alebo európskej legislatíve vyhlásila, že technológia retransmisie cez IPTV nezahŕňa retransmisiu cez internet. Navyše neuznala ani súhlasy so šírením od vysielateľov, ktorí pre vysielanie cez internet použili v dokumentoch pojem OTT, bežne celosvetovo používaný na označenie internetového šírenia televízie. Antik Telecom ešte v októbri napadol rozhodnutie RVR na súde, ktoré však nemá odkladný účinok. Požiadal preto RVR aj o rozšírenie registrácie retransmisie.

(ANTIK Telecom)

Mohlo by vás ešte zaujímať