Reklama

Licenciu získala Mestská televízia Partizánske, DIGI a SWAN dostali pokutu po 100 €

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom tohto týždňovom zasadaní udelila licenciu na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby Mestská televízia Partizánske, ktorej prevádzkovateľom bude spoločnosť VYDAVATEĽSTVO TEMPO. Okrem toho uložila rada aj sankcie spoločnosti DIGI SLOVAKIA a SWAN po 100 € za to že poskytovali retransmisiu programových služieb RTL a VOX bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov.
Pokračovanie nižšie:

Sankcie uložila aj vysielateľovi MAC TV a to konkrétne v celkovej výške 9 319 € za viacero porušení.

Upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi TV LUX udelila RVR za porušenie § 39 ods. 4 ZVR (zákaz sponzoringu spravodajských a politicko-publicistických programov) v súvislosti s tým, že odvysielal program U Pavla, ktorý bol označený ako sponzorovaný periodikom Katolícke noviny.

Najbližšie zasadanie RVR je naplánované už na utorok 18. júna 2013, kde okrem iného rada rozhodne o udelení licencie na digitálne televízne vysielanie novému kanálu Slovak Sport.

Mohlo by vás ešte zaujímať