Reklama

Hlohovská televízia a TV LocAll získali licenciu na lokálne digitálne vysielanie

Na dnešnom zasadaní udelila Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) dve licencie na lokálne digitálne vysielanie. Jednu z nich získala spoločnosť Hlohovská televízia, spol. s r.o. z Hlohovca pre programovú službu Hlohovská televízia. Druhú licenciu udelila RVR na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby TV LocAll spoločnosti KABEL TELEKOM s.r.o. z Lučenca.
Pokračovanie nižšie:


Hlohovská televízia prináša svojim divákom informačno – publicistické vysielanie, ktoré poskytuje aktuálne a ucelené informácie obyvateľom mesta. Vysielanie je k dispozícii 15 hodín týždenne.

TV LocAll vysiela v súčasnosti v regiónoch Lučenec, Rimavská Sobota a Fiľakovo. Televízia vysiela 24 hodín denne v trojhodinových blokoch aktuálne regionálne spravodajstvo ako aj diskusné relácie.

Mohlo by vás ešte zaujímať